Kap van 330 moeraseiken aan Kettingdijk ter discussie

Archieffoto WdG - Kettingdijk (juli 2020)

Stichting Natuurmonumenten heeft het voornemen om 330 moeraseiken aan de Kettingdijk in Altweerterheide te kappen. Stichting Groen Weert stelt de voorgenomen kap van de 330 moeraseiken ter discussie en heeft hierover vragen gesteld aan het college en aan de raad.

In de brief vroeg Stichting Groen Weert of de gemeente op de hoogte was van deze mogelijke kap en hoe zij deze kap zien in relatie tot de aanplant van nieuwe bossen. Naar aanleiding van dit voornemen is Natuurmonumenten in overleg getreden met Stichting Groen Weert.

De moeraseiken blijken in sterk verminderde conditie met veel dood hout. Uit navraag bij Natuurmonumenten blijkt dat de kap een voornemen is uit voorzorg omdat de bomen een verhoogde veiligheidsrisico hebben. Omdat dit een voornemen is was de gemeente Weert niet eerder op de hoogte gesteld, zo staat in een antwoordbrief aan Stichting Groen Weert.

Beheer van bomen en bossen

Alle bossen en bomen kennen een bepaalde vorm van beheer. In de natuurlijke bossen beperkt zich dat tot het veiligstellen van recreatieve routes en het omvormen van naaldbossen naar gemengde loofbossen, bv. zoals de Laurabossen. De bomenlaan is destijds aangeplant als laan naar Hoeve Kettingdijk en dit in een agrarische omgeving. Het gebied van de Kettingdijk is de voorbije jaren getransformeerd naar natuurgebied. Aan deze toegangsweg naar de hoeve liggen diverse recreatieve routes. Indien hier een veiligheidsrisico optreedt dan dient ingegrepen te worden.

Versterken van natuurwaarden

De aanplant van nieuwe bossen staat los van de voorgenomen kap van de moeraseiken. Bij de aanplant van nieuwe bossen gaat het over uitbreiding van het areaal aan natuurlijke bossen. In het gebied waar de moeraseiken staan is de voorbije jaren geïnvesteerd in het verhogen van de natuurwaarden door het agrarisch gebruik hier te beëindigen, de grond te verschralen en het gebiedseigen kwelwater langer vast te houden. Het vasthouden van het gebiedseigen kwelwater is een van de maatregelen om de verdroging van dit gebied en het Wijffelterbroek tegen te gaan. De moeraseiken, welke hier van nature niet voorkomen, verdragen een permanent hogere grondwaterstand, in tegenstelling wat hun naam doet vermoeden, niet. Zoals de gemeente heeft vernomen van Natuurmonumenten hebben ze Stichting Groen Weert betrokken bij de afwegingen welke zij als beheerder maken. Op dit moment is hier nog geen keuze in gemaakt.

Eerst nog een ontheffing

Zodra Natuurmonumenten het voornemen wil uitvoeren zal zij hiervoor een ontheffing in het kader van de wet Natuurbescherming (voorheen Boswet) bij provincie Limburg aanvragen. Daarnaast zal de eventuele kap getoetst worden aan gemeentelijke regelgeving.