Eerste boom geplant tijdens vernieuwing stadspark

Wethouder Martijn van den Heuvel plantte op maandag 1 februari de eerste boom in het stadspark, dat dit jaar vernieuwd wordt. Daarbij wordt bij de uitgegraven plantgaten voor de nieuwe bomen nog aanvullend archeologisch onderzoek gedaan.

Donderdag 4 februari wordt vanaf het terrein van de voormalige houthandel bovengronds met een grondradar een onderzoek uitgevoerd. Dit is een verkenning van de ondergrond, voordat hier vanaf april archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd. Eerst vinden er nog sanerings-werkzaamheden plaats.

Bomen planten

In het stadspark van Weert is dus al een start gemaakt met de werkzaamheden voor de totale herinrichting. Wethouder Van den Heuvel; ‘De bomen worden, daar waar het kan, nu al geplant, zodat ze alvast de tijd hebben om goed ‘te wortelen’ voordat de relatief droge periode van het voorjaar en de zomer aanbreekt. Ondertussen moet er nog hard worden gewerkt om ook de rest van het stadspark volledig te vernieuwen. De eerste stappen worden nu gezet in de vorm van de grondsanering en het archeologische onderzoek. Ik hoop dat we rond de zomerperiode het eerste deel klaar hebben’.

Geschiedenis

Ooit vormde het gebied buiten de grachten, het stadspark zoals de meeste Weertenaren dat kennen, de schootsvelden van kasteel de Nijenborgh, het kasteel van de Van Horne’s. Dit was een belangrijke plek in de stadswording van Weert. De verwachting is daarom dat hier resten uit het verleden worden aangetroffen. Eerder zijn vlakbij, bij een opgraving bij de Tiendschuur en bij een proefsleuvenonderzoek in 2019, historische resten gevonden. De meest in het oog springende resten destijds waren vier skeletten van jonge soldaten die gesneuveld zijn in 1579 bij een aanval op het kasteel. Uit bronnen is bekend dat toen minstens 16 soldaten bij dat gevecht om het leven gekomen zijn. Tijdens het proefsleuvenonderzoek op de schootsvelden zijn resten van aangetroffen.

Archeologie & geschiedenis beleven

Weert maakt onderdeel uit van het project ArcheoRoute Limburg. Een route langs belangrijke archeologische vindplaatsen in Limburg, te herkennen aan een hoge stalen speer. Met een smartphone kunnen de bijbehorende verhalen tot leven worden gebracht. Zo ook in het stadspark, al is daar het ArcheoRoute-punt Van Hornedynastie vanwege de werkzaamheden tijdelijk niet bereikbaar.

Tijdens de opgravingen in april en mei worden, als de coronamaatregelen dit toelaten, scholen en inwoners van Weert op verschillende manieren betrokken worden bij het archeologisch onderzoek. Hierbij werken vrijwilligersorganisaties en professionals in de erfgoedgemeenschap van Weert samen.

Video via Youtube: https://youtu.be/AJRRAKrKNaY