15de-eeuwse kasteelpoort aan de Biest brokkelt af

Tijdens de herinrichting van het stadspark in Weert is gebleken dat de 15de-eeuwse toegangspoort naar de voorburcht van kasteel Nijenborgh aan de Biest in slechte staat verkeert. De afgelopen dagen zijn er meerdere stenen naar beneden gevallen. Mede doordat het object ook interessant is gebleken voor vogels om in te ‘pikken’.

Vandaag werd in samenwerking met de brandweer een technische inspectie uitgevoerd. Samen met een expert werd gekeken naar de toestand van de poort. Tijdens de inspectie bleek dat er stenen los zaten. Deze zijn door de brandweer verwijderd zodat ze niet meer omlaag kunnen vallen.

Onlangs werd bekend dat het college van B&W geld beschikbaar had gesteld om onderzoek uit te voeren naar de technische staat van de monumentale poort. De poort is een restant van het kasteel dat hier tot 1702 heeft gestaan.

Deze rijksmonumentale poort is jarenlang grotendeels bedekt geweest met klimop. Het muurwerk was nauwelijks zichtbaar. Er leek geen dringende noodzaak te zijn voor werkzaamheden aan de poort. Echter is een groot deel van de klimop afgestorven en dit heeft in januari van dit jaar de poort grotendeels blootgelegd. Daarbij bleek dat de wortels en stammen in de loop der jaren de poort hebben aangetast.

Als het Stadspark straks geheel opnieuw is ingericht en vele bezoekers trekt, is de poort de blikvanger en entree. Deze dient in de eerste plaats veilig, maar zeker ook het visitekaartje van het Stadspark te zijn.

Video via Youtube: https://youtu.be/AlFI6n67yHY