Provinciale wegen in Nederweert gaan flink op de schop

Nederweert – De Provincie Limburg en de gemeente Nederweert verbeteren de komende jaren samen met de omgeving een aantal verbindingen en aansluitingen op en rond de provinciale wegen N266 en N275 en de rijksweg A2. Daarbij is veel aandacht voor de verkeersveiligheid voor fietsers. Het project zet bovendien stevig in op verbetering van de leefbaarheid.

De voorbereidingen van het project N266 – N275 Nederweert zijn al een tijdje volop bezig. Het project bestaat uit verschillende onderdelen:

  • de aanleg van extra op- en afritten van en naar de A2
  • een nieuwe rotonde op de Randweg West met twee parallelwegen naar de KFC/McDonalds
  • het weghalen van een fiets- en voetgangersoversteek over de N275 bij McDonalds
  • een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de N275 vlakbij tankstation Total
  • het weghalen van een fiets- en voetgangersoversteek over de N275 bij de Lindenstraat
  • een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder de N275 nabij de Randwegbrug
  • een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het kanaal Zuid-Willemsvaart en een oversteek over de N266 ter hoogte van de Schoolstraat
  • het aanpassen van de rotonde van de N275 bij Eind

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst


Vandaag ondertekenden gedeputeerde Hubert Mackus en wethouder Peter Koolen van Nederweert een samenwerkingsovereenkomst. “Het is een project waar we samen trots op mogen zijn, vandaar ons motto ‘Samen groots, samen verbinden!'” aldus wethouder Koolen en gedeputeerde Mackus. Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst maakten zij op de fiets een rondje door het projectgebied.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is een volgende stap in de haalbaarheidsfase, die tot eind dit jaar loopt. De projectonderdelen zijn nu nog lijnen en stippen op een kaart en worden nu middels onderzoeken en schetsontwerpen concreter uitgewerkt. Ook wordt met belanghebbenden gesproken over de haalbaarheid hiervan. Als het nodig is, worden onderdelen in de ontwerpen aangepast, zodat er daarna een definitief schetsontwerp op tafel ligt.

Vervolgfase

Het project gaat dan naar de volgende fase: de planvormingsfase. In die fase wordt het definitief schetsontwerp uitgewerkt in technische tekeningen en een werkomschrijving. Als dit klaar is begint de realisatiefase. Hiervoor sluiten de Provincie Limburg en de gemeente Nederweert dan een nieuwe overeenkomst, een zogenaamde realisatieovereenkomst. De start van de werkzaamheden is op dit moment voorzien voor begin 2024.