Column: maximering huurprijsverhoging vrije sector

Op 23 maart 2021 is de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten aangenomen door de Eerste Kamer. Het doel van deze wet is om huurders van woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs (vrije sector) bescherming te bieden tegen hoge huurprijsstijgingen.

De bedoeling daarvan is om zo de betaalbaarheid van deze huurwoningen te waarborgen. De verwachting is dat huren in de vrije sector daardoor toegankelijker wordt voor starters en middeninkomens.  

Huurprijsverhoging

Bij niet geliberaliseerde woningen (sociale huurwoningen) kan de huur jaarlijks enkel worden verhoogd met een door de minister vastgesteld percentage. Voor de huurwoningen in de vrije sector geldt zo’n maximering (nog) niet. Huurwoningen in de vrije sector zijn zelfstandige woningen waarbij de kale huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract hoger is dan de huurprijsliberalisatiesgrens. In 2021 bedraagt de huurprijsliberalisatiegrens € 752,33 per maand. De nieuwe wet bepaalt dat de huurprijzen in de vrije/geliberaliseerde sector de komende drie jaar mogen stijgen met ten hoogste het niveau van de inflatie plus één procent, zijnde 2,4 procent.

De nieuwe wet geldt voor zowel bestaande als voor nieuwe huurovereenkomsten. Dit betekent dat verhuurders die in een (bestaande) huurovereenkomst met een huurder een hoger indexeringspercentage hebben afgesproken, vanaf de inwerkingtreding van de wet alleen nog maar mogen verhogen met de inflatie plus 1 procent. De oude hogere indexeringsafspraak is dan niet meer geldig (nietig).

Huurverhoging wegens woningverbetering mag wel hoger zijn dan inflatie plus 1%. De huurprijs mag dan worden verhoogd met een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot de door de verhuurder gemaakte kosten van de ingrepen, veranderingen of toevoegingen.

Huurcommissie

Naast de maximering van huurstijging regelt de nieuwe wet dat huurders in de vrije/geliberaliseerde sector bij geschillen over huurverhogingen met hun verhuurder straks ook een procedure kunnen starten bij de Huurcommissie. Tot nu toe kunnen met betrekking tot dit onderwerp alleen huurders die een sociale woning huren een procedure starten bij de Huurcommissie.

De datum waarop de nieuwe wet in werking treedt moet nog bij koninklijk besluit worden vastgesteld. Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust contact op met een van de advocaten van Aben & Slag Advocaten ([email protected] of 0495-536138). Zij vertellen je graag meer over dit onderwerp.