Vogels zijn nog steeds bezig met vernielen kasteelpoort Stadspark

Bij de eeuwenoude toegangspoort van het Stadspark zorgt loszittend metselwerk voor problemen. Voor de bescherming van voorbijgangers en behoud van de rijks monumentale poort van de voorburcht van kasteel Nijenborgh aan de Biest, zijn snel maatregelen nodig. De werkzaamheden starten 19 april.

De gemeente is eigenaar van het rijksmonument en verantwoordelijk voor de veiligheid van het beeldbepalende gebouw. Afgelopen januari bleek dat een deel van de begroeiing van de poort was afgestorven en het metselwerk van de poort had aangetast. De echt loszittende stenen zijn inmiddels gedocumenteerd en verwijderd. Het ergste gevaar is daarmee geweken. Nestelende vogels wrikken echter nog steeds stenen los.

Veiligheid

Op dit moment is de poort de enige toegang tot de voorburcht en het naastgelegen woonhuis. Maandag 19 april start de bouw van een houten constructie die voetgangers en kleine voertuigen moet beschermen tegen onverhoopt afvallende stenen. Ook een net om te voorkomen dat vogels zich in de poort nestelen, zal noodzakelijk zijn. De tijdelijke maatregelen blijven totdat duidelijk is wat nog meer nodig is voor behoud van dit 15e-eeuwse rijksmonument en hergebruik als belangrijke entree en blikvanger van het Stadspark.

De poort zal vanwege de beschermende constructies de komende maanden helaas niet goed zichtbaar zijn.

Rapport bouwkundige staat

Uit een inspectierapport blijkt dat het voegwerk van de poort in slechte staat verkeert en veel stenen los lagen. Het onderzoek bevestigt dat er zo snel mogelijk maatregelen moeten worden genomen om enerzijds passanten te beschermen tegen afvallende stenen en anderzijds zo veel mogelijk historische massa van de poort te behouden. De geplande werkzaamheden voor de herinrichting van het Stadspark kunnen tot nog meer schade aan de poort leiden. Het advies om geen zwaar verkeer meer door de poort en in de directe nabijheid toe te laten is meteen opgevolgd.