Opening Museum W opgeschort

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om, in het licht van de huidige coronasituatie, de opening van Museum W op te schorten naar volgend jaar. Het is binnen de huidige maatregelen niet mogelijk een feestelijke opening voor alle Weerenaren te organiseren.

De opening van Museum W stond gepland op zaterdag 11 december. De opening moet de kroon op het werk zijn van de afgelopen jaren; een grootschalige renovatie, restauratie en herinrichting van het museum, gevolgd door een inhoudelijke herijking van de koers van het museum en een compleet nieuwe collectieopstelling en tentoonstellingsprogramma. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld, maar gedachtwordt aan half maart, afhankelijk van de dan geldende voorschriften.

Keuze voor ontlasting zorg en gezondheid inwoners

Het college heeft besloten om de opening op te schorten omdat het binnen de nu geldende coronamaatregelen niet mogelijk en gewenst is een feestelijke opening te organiseren. Wethouder Henk van de Loo: “De streep door de officiële opening op 11 december is een teleurstelling voor iedereen die bij Museum W betrokken, ook voor de vele vrijwilligers. Er is hard en lang gewerkt aan de voorbereiding. Voor het college staan echter de ontlasting van de zorg en de gezondheid van de inwoners voorop. Verder vinden wij het ongewenst om nu mensen uit te nodigen voor een museumbezoek, terwijl op hetzelfde moment tal van andere evenementen geen doorgang kunnen vinden.”

Museumbezoek in 2022

Afhankelijk van de dan geldende coronavoorschriften gaat Museum W begin2022 proefdraaien voor kleine groepen op uitnodiging. Zo kunnen medewerkers en vrijwilligers zich voorbereiden op het moment dat de deuren geopend worden voor het publiek. 

Meer informatie over de ontwikkelingen is te vinden op www.museumw.nl