Wijkraad Molenakker hekelt procedure huisvesting arbeidsmigranten

Beoogde locatie huisvesting arbeidsmigranten

De Wijkraad Molenakker heeft voor het eerst in haar 25-jarig bestaan een brandbrief naar de raadsfracties van de gemeente Weert gestuurd. De wijkraad tekent bezwaar aan tegen de procedure van het raadsvoorstel om op Kampershoek 400 arbeidsmigranten te huisvesten.

De wijkraad benadrukt niet tegen het huisvesten van arbeidsmigranten te zijn, maar hekelt de manier waarop het besluit tot stand is gekomen. Men verwijst naar de burgerparticipatie dat de gemeente Weert hoog in het vaandel heeft staan. Volgens de wijkraad is daar nu geen sprake van geweest. Er zou geen informatie zijn verstrekt aan de wijkraad en er is ook geen overleg geweest met inwoners en/of de Wijkraad Molenakker. Het steekt en volgens de wijkraad is het vertrouwen in de gemeente Weert beschadigd geraakt.

De voorzitter van de Wijkraad Molenakker vraagt aan de raadsfracties om het voorgenomen besluit te heroverwegen en het raadsvoorstel aan de wethouder terug te geven met het verzoek de procedure te volgen dan wel over te doen met het toepassen van het gemeentelijk participatie beleid.

Gemeente: participatie volgt nog

Een woordvoerder van de gemeente Weert laat in een reactie op de brief weten: “Normaal gesproken reageren wij bij brieven die gericht zijn aan de gemeente in eerste instantie naar de steller van de brief. Aangezien er in dit geval een verhaal online komt waarbij wij als gemeente niet hebben kunnen reageren, willen wij graag uitleg geven.”

“Het college van B&W probeert altijd, daar waar dat kan, beslissingen te nemen nadat stakeholders (zowel inwoners als bedrijven) in de omgeving zijn geïnformeerd ofwel geraadpleegd. Participatie dus. Het gaat daarbij dan om plannen die de gemeente Weert wil uitvoeren op eigen grondgebied of bij/met gemeentelijke eigendommen. In dit geval is dat niet aan de orde. In deze situatie zijn er ondernemers die het perceel in eigendom hebben. Zij dienen een initiatief in. Dit initiatief voldoet in basis aan de voorwaarden van de gemeente. Het past binnen het huidige beleid en het voldoet aan een behoefte. Dat is de reden dat het college van B&W instemt met de verdere voorbereiding van een vergunningsaanvraag. Uiteraard volgt er in dit traject participatie met de omgeving. Daarbij is het van belang dat er onder andere met de omgeving wordt gesproken over het voorkomen van eventuele hinder, de inrichting van het gebied en de borging van het beheer. Er kan dan zelfs voor gekozen worden om sommige van deze afspraken vast te leggen in de vergunning zodat deze afspraken geborgd worden. Kortom. Er vindt absoluut nog participatie plaats met de omgeving in dit traject.”, aldus de woordvoerder.

Raadsvergadering

De huisvesting van internationale werknemers in Weert staat voor komende woensdagavond op de agenda van de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering zullen de politieke partijen zich uitspreken over dit onderwerp.

Lees de brief van de wijkraad: https://iwdg.nl/3m1iMbj (PDF)