Koninklijke onderscheiding in Cranendonck voor Jos Derks

Cranendonck – Tijdens de raadsvergadering van 29 maart hebben in Cranendonck de volgende raadsleden afscheid genomen: Mevrouw Beenackers (Pro6), mevrouw Van Happen (CDA Cranendonck) en de heren Derks (ELAN), Teklenburg (CDA Cranendonck), Cranenbroek (CDA Cranendonck), Aarts (Pro6), Kuppens (Pro6) en Beliën (Pro6).

De heer Jos Derks heeft tijdens deze vergadering een Koninklijke Onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen.

Naam: de heer Jos Derks wonende te Gastel (61 jaar)
Onderscheiding: lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jos Derks is sinds 1999 raadslid van gemeente Cranendonck. Bij de verkiezingen in 1999 behaalde ELAN 7 raadszetels en kwam de heer Derks in de raad. De heer Derks is 23 jaar raadslid geweest. Hij is de nestor van de gemeenteraad van Cranendonck. Een aantal jaren is hij ook fractievoorzitter van ELAN geweest. Daarnaast zette hij zich in voor ruimtelijke ordening, grondzaken en onderwerpen die te maken hebben met Gastel, en de gemeenschap van Gastel. De heer Derks is een echt verenigingsmens en zijn drijfveren zijn het op de kaart zetten en houden van Gastel. Hij was de verbindende kracht binnen de fractie. En daarnaast vooral standvastig, vasthoudend maar vooral pragmatisch.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd hem te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Een kwalificatie die het Kapittel voor de Civiele Orden omschrijft als: ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.’


Een bijdrage van Foto Hammie