Koninklijke onderscheidingen voor Marienel Engelen en Jeroen Goubet

Maandag 28 maart ontvingen Marienel Engelen-Wijen en Jeroen Goubet een Koninklijke onderscheiding. De onderscheidingen zijn uitgereikt door burgemeester Vlecken. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Marienel Engelen

Mevrouw Engelen was bijna 16 jaar lang raadslid in de gemeente Weert. Haar raadslidmaatschap begon op 20 april 2006 als raadslid namens de VVD. In de raadsperiode 2010-2014 maakte zij de overstap naar de partij Weert Lokaal, waar zij sinds die tijd actief bleef.

Mevrouw Engelen heeft zich vooral ingezet voor de binnenstad van Weert en haar ondernemers. Zij was zeer actief in het organiseren van evenementen zoals het Huis van Sinterklaas, het Kersthuis en de braderie. Binnen de jongerenorganisatie ‘Puntgaaf’ van Weert Lokaal is zij actief in het opleiden en ondersteunen van jonge mensen die politiek actief willen worden. Ook coacht zij startende ondernemers.

In die lijn past de keuze van mevrouw Engelen om haar raadslidmaatschap te beëindigen. Zij wil ruimte bieden aan de jongere generatie.

Jeroen Goubet

De heer Goubet is op 20 april 2011 voor de fractie SP in de raad gekomen. In 2018 verliet hij de SP en ging in de gemeenteraad van Weert samen met mevrouw Duijsters verder als de fractie Goubet-Duijsters. In 2020 heeft de heer Goubet zich aangesloten bij de fractie Weert Lokaal.

De heer Goubet was fractievoorzitter van de fracties SP en Goubet-Duijsters en lid van de vertrouwenscommissie, de agendacommissie en het fractievoorzittersoverleg. Ook was hij lid van de werkgeverscommissie voor de griffie.

De heer Goubet was in alle drie de commissies actief en deskundig op verschillende terreinen: van duurzame energie tot het gemeentelijk rioleringsplan, van bestemmingsplannen tot het Natuur- en Milieucentrum en van de zorg en armoedebestrijding tot cultuur en gemeentelijke belastingen. Ook heeft hij zich ingezet voor een gemeentelijk vuurwerkverbod.