Meerderweert viert 15-jarig bestaan met bloemenzaadconfetti

Met bloemenzaadconfetti ‘samen verder groeien’

Onder het motto ‘Samen groeien we verder’ krijgen de ruim 2700 basisschoolleerlingen van stichting MeerderWeert deze week symbolisch allemaal een zakje confetti met bloemenzaadjes mee naar huis.

De onderwijsstichting met vijftien basisscholen in Weert en Nederweert geeft hiermee feestelijk uitdrukking aan haar 15-jarig bestaan, een jubileumfeestje dat vorig jaar vanwege corona moest worden uitgesteld. Wethouder Steinbach (Natuur) van de gemeente Weert nam donderdag 30 juni het eerste zakje bloemenzaadconfetti in ontvangst op de Weerter basisschool Het Palet.

De bedoeling is dat de schoolkinderen de kleurrijke bloemenzaadjes thuis gaan planten; in de tuin of in een pot voor het huis of op het balkon. Als alle 2700 leerlingen dat doen, leveren we een prachtige bijdrage aan de biodiversiteit in het Weerterland”, zo licht bestuurder Bart Caris van Meerderweert de jubileumactie toe.

Stichting Meerderweert ontstond op 1 januari 2006 uit een samensmelting van drie katholieke schoolbesturen: Stichting Katholiek Primair Onderwijs (SKPO) Land van Weert, Stichting Katholiek Basisonderwijs Weert-Centrum en Stichting Katholiek Onderwijs Nederweert (SKON). Een fusie was niet meer dan een logische keuze in die tijd waarin er vanuit Den Haag steeds meer complexe taken en (financiële) verantwoordelijkheden op het bordje van de scholen terechtkwamen. Samen konden de katholieke basisscholen in het Weerterland het bestuur professioneel en slagvaardig inrichten, de onderwijskwaliteit naar een hoger niveau tillen en de werkgelegenheid voor hun medewerkers op peil houden. “Vroeger werden onze scholen door vrijwilligers bestuurd, vaak door mensen die ook lid waren van het kerkbestuur. Alle goede bedoelingen ten spijt zal iedereen begrijpen dat dit in deze tijd niet meer kan. Het besturen van een school is een professionele aangelegenheid geworden”, zegt Bart Caris die ten tijde van de fusie, 15 jaar geleden, werkte als leraar, plaatsvervangend directeur en bovenschools ICT-coördinator op de basisschool in Swartbroek.  

De vormgevers van morgen

In vijftien jaar tijd is de missie van MeerderWeert veel breder geworden. “Vroeger stond ons vizier vrij eenzijdig op de schoolprestaties gericht, op de harde scores van leerlingen bij taal en rekenen en in de zaakvakken. Tegenwoordig kijken we veel meer naar de leerling als persoon. Naar wat het kind cognitief, pedagogisch en sociaal-emotioneel nodig heeft om zijn talent goed te kunnen ontwikkelen en breed te kunnen groeien. De kinderen van nu maken de maatschappij van morgen. MeerderWeert leidt de vormgevers van de toekomst op”, aldus Margo Jacobs, directeur van IKC Leuken en Basisschool Swartbroek. Bij de start van de fusie in 2006 was ze leerkracht en plaatsvervangend directeur van basisschool Sint Joannes in Tungelroy en vicevoorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van stichting SKPO Land van Weert, een van de rechtsvoorgangers van MeerderWeert.

Meerderweertgevoel

Binnen het overkoepelende schoolbestuur heeft elke basisschool zijn eigen identiteit, passend bij het karakter en de samenstelling van de wijk. Wat hen MeerderWeert maakt, is dat zij allen voldoen aan dezelfde kwaliteitsnorm die de inspectie aan het basisonderwijs stelt. “In de praktijk betekent dit dat we onze kennis via gezamenlijke nascholingstrajecten verdiepen, verbreden en met elkaar delen. Binnen de stichting kan elke school zich vrij bewegen en zijn eigen accenten leggen. Samen zijn we MeerderWeert en helpen we elkaar waar het kan”, vertelt Bart.

Het wij-gevoel is de laatste jaren steeds sterker geworden, zo bleek ook vorige week vrijdag maar weer eens tijdens de MeerderWeertdag waar ruim 300 medewerkers samen het 15-jarig bestaan van de stichting vierden. De scholen  pakken steeds meer zaken samen op. Margo illustreert: “Met ons mobiliteitsbeleid bieden we medewerkers bijvoorbeeld de ruimte hun horizon te verruimen en zichzelf te ontwikkelen en zorgen we ervoor dat elke school goed gekwalificeerde medewerkers heeft. De juiste mensen op de juiste plek.”

De toekomst

Leerlingen en medewerkers laten groeien, dát is wat MeerderWeert drijft. Nu en in de toekomst. Bart: “Meer dan ooit gaan we de omgeving bij de inrichting van ons onderwijs betrekken. Ouders, kinderopvang, de bibliotheek, gemeenten en andere maatschappelijke partners gaan we actief vragen wat zij van MeerderWeert verwachten. Mede op basis daarvan bepalen we de nieuwe richting. Komend schooljaar gaan we hiermee aan de slag en op 1 augustus 2023 moet het klaar zijn: ons nieuwe koersplan. Samen willen we verder groeien.”