Zaterdag 11 en zondag 12 juni Erfgoed Weekend bij Eynderhoof

Nederweert-Eind – Erfgoed wordt steeds opnieuw vormgegeven in samenhang met maatschappelijke veranderingen en in interactie met de sociale omgeving en van generatie op generatie doorgegeven.

De doelstelling van het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof is het verzamelen, bewaren en behouden, beheren en onderzoeken van de materiële- en immateriële getuigenissen van onze voorouders om te laten zien hoe zij leefden en werkten in en rondom boerderijen, woonhuizen en werkplaatsen in de periode voor 1950 in de Peelregio. Dit alles door middel van de inrichting van deze gebouwen, welke zo authentiek mogelijk worden getoond voor de doeleinden van studie, educatie en ontspanning.

Ook het beheren en in stadhouden van de museumcollecties is een belangrijke doelstelling. Al deze doelstellingen worden nagestreefd door vrijwilligers die volwaardig worden opgenomen en waarbij de sociale en maatschappelijke functie een belangrijke rol speelt.

Vooral in onze tijd van massaproductie blijkt de belangstelling voor de ambachtsman en het ambachtelijk product toe te nemen. Dat is niet zo vreemd. In de productie zijn we tenslotte allemaal kleine radertjes geworden in een niet meer te overzien grootschalig productieproces. Wie kent nog de voldoening van het trotse “kijk dat heb ik gemaakt”. Op Eynderhoof zijn er nog genoeg vrouwen en mannen die met liefde en toewijding een eeuwenoud beroep uitoefenen dat henzelf maar ook de gebruikers van hun producten echt plezier geeft.

De kindergidsen gaan deze dag aan de slag met “Oude kinderspelen”. Op het programma staan o.a. foekepotten, rijpen, stelt lopen, pijl en boog schieten en touw trekken. Je kan in de herberg genieten van koffie met vlaai, die op ambachtelijke wijze is gebakken door de bakkers in het eigen bakhuis.

In de zagerij “Bi-j Maantje “ worden bomen in de lengte doorgezaagd tot planken en balken. De muziek wordt ingevuld door Fer Hendrix.

Het museum is op 11 juni open van 13.00 tot 17.00 uur.