Groot ongeval nagebootst tijdens eindoefening brandweer Weert

Regelmatig zie je berichten over de inzet van de brandweer. Zo’n inzet vraagt om tal van vaardigheden van de brandweerlieden. Daarom wordt er elke week geoefend om vakbekwaam te blijven.

Niet alleen het omgaan met materialen wordt geoefend. Ook moeten er procedures gevolgd worden en vraagt elke inzet om teamwork. Het zijn slechts enkele voorbeelden wat van een brandweerman of -vrouw gevraagd wordt.

Vlak voor de zomervakantie vindt traditioneel een ‘eindoefening’ plaats waarbij allerlei vaardigheden op de proef worden gesteld. Soms vindt zo’n grote oefening op een locatie in Weert, maar de eindoefening van gisteren vond plaats op het voormalige Aldi-terrein naast de brandweerkazerne.

Op het terrein was een groot ongeval op een snelweg nagebootst. Hierbij waren meerdere slachtoffers en ook gevaarlijke stoffen bij betrokken. Bij zo’n groot ongeval komen veel hulpverleners ter plaatse en moet er goed gecommuniceerd worden.

In het bijzijn van familieleden trok de brandweer Weert woensdagavond letterlijk bijna alles uit de kast om het scenario tot een goed einde te brengen. Na afloop werd de oefening geëvalueerd en besproken wat eventuele verbeterpunten zijn.

De komende zomerperiode blijft de brandweer inzetbaar, maar staan de oefeningen op een laag pitje zodat de brandweerlieden kunnen genieten van een welverdiende vakantie.