Koninklijke onderscheiding voor Bert Hendrix

Uit handen van burgemeester Vlecken ontving de heer Hendrix op zondag 28 augustus 2022 een Koninklijke onderscheiding. Dit gebeurde aan het eind van het “Open Toernooi” bij TC Weert-Oost. Hij kreeg de versierselen uitgereikt die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.M.W. (Bert) Hendrix woont in Weert.

De heer Hendrix coachte in zijn werkzame leven mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Hij stond aan de basis van wat later Stadstoezicht gemeente Weert werd. Hij stimuleerde en begeleidde mensen naar regulier werk, voorheen ook wel Melkertbanen genoemd.

Ruim veertig jaar was hij actief als vrijwilliger bij TC Weert-Oost. Hij vervulde de functies van algemeen bestuurslid, bouwcoördinator, hoofd onderhoudscommissie en toernooi commissielid. Hij was medeverantwoordelijk voor de aanleg van vier gravelbanen op het tennispark aan de Sportstraat. In 1982 werd hij coördinator bij de bouw van het eerste clublokaal. De tennisvereniging moest in 2009 verhuizen naar een nieuwe locatie. Ook nu was hij weer medeverantwoordelijk voor de bouw en realisatie van dit nieuwe complex.