Koninklijke onderscheiding voor Maria Bakx en Tanja Kools

v.l.n.r.: Mevr. Bakx, Mevr. Kools, Burgemeester Vlecken

Uit handen van burgemeester Vlecken ontvingen mevrouw Bakx en mevrouw Kools op zaterdag 10 september 2022 een Koninklijke onderscheiding. Dit gebeurde tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Toon Hermans Huis Weert. Zij kregen beiden de versierselen uitgereikt die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Maria Bakx woont in de wijk Leuken en mevrouw Tanja Kools woont in de wijk Boshoven.

Mevrouw Bakx

Mevrouw Bakx was van 1978 tot en met 2018 actief als vrijwilliger voor TC Weert-Oost.

Ze was voorzitter van de Horeca Activiteiten Commissie en voorzitter van de toernooicommissie van het Open Toernooi van TC Weert-Oost. Ze was ook vele jaren bestuurslid.

Vanaf de oprichting tot januari 2022 was mevrouw Bakx hoofd administratie en intern coördinator van het Toon Hermans Huis Weert. Zij was onder andere verantwoordelijk voor de introductie van de vele vrijwilligers. Ze verzorgde de interne communicatie en de website. Ze was aanspreekpunt voor de vrijwilligers en regelde alle facilitaire zaken. Ze voerde overleg met de directeuren van de Limburgse Huizen en stuurde diverse werkgroepen aan. Daarnaast verleende ze allerlei hand- en spandiensten ter ondersteuning van haar collega’s.

Mevrouw Kools

Mevrouw Kools is vanaf 2012 extern coördinator van het Toon Hermans Huis Weert. Ze is verantwoordelijk voor de externe communicatie en onderhoud de contacten met partners uit de zorgketen zoals het Sint Jans Gasthuis, thuiszorg, patiëntenverenigingen en directeurenoverleg. Ook organiseert ze de open dagen van het Toon Hermans Huis Weert. Ze is tevens hoofdverantwoordelijke organisatie en uitvoering van “Groot Verzet Tegen Kanker”, de jaarlijkse beklimming van de Mont Ventoux.