Oud-pastoor Jef Litjens overleden

In Gennep is zaterdag 29 juli pater Jef Litjens c.s.sp. overleden. Hij was onder meer oud-pastoor van de Jozefparochie in Roermond en van de parochies De Goede Herder en H. Matthias in Weert. Hij is 80 jaar geworden.

Joseph Alphons (Jef) Litjens c.s.sp. werd op 5 juli 1943 in Maastricht geboren. Na toetreding tot de congregatie van de H. Geest vond zijn religieuze professie plaats op 3 september 1967 en zijn priesterwijding op 21 augustus 1971 in Maastricht.

Met ingang van 1 september 1971 werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie HH. Marcellinus en Petrus in Geleen. Daarna werd hij per 1 januari 1973 benoemd tot kapelaan in de parochie De Goede Herder in Weert. Met ingang van 15 maart 1983 werd pater Litjens pastoor van de parochie H. Jozef in Roermond (Kemp). Met ingang van 15 januari 2001 werd hij benoemd tot pastoor van de parochies De Goede Herder en H. Matthias in Weert-Zuid. Dit bleef hij tot aan zijn eervol ontslag per 1 oktober 2012.

De uitvaart van pater Litjens heeft donderdag 3 augustus plaatsgevonden in de kapel van de Spiritijnenhof in Gennep. Daarna is hij op het kerkhof van de paters in Gemert begraven.