Defensie wil terug naar Budel en oefenterrein Weerterheide uitbreiden

Militairen op Kuikensvendijk

Budel/Weert – De Nederlandse krijgsmacht moet meer dan ooit in staat zijn het grondgebied van Nederland en dat van bondgenoten adequaat te verdedigen, gezien de verslechterende veiligheidssituatie in de wereld.

Ter voorbereiding op deze uitdaging is het noodzakelijk dat Defensie over meer ruimte beschikt. Dit wordt momenteel in kaart gebracht via het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD), zoals vrijdag aan de Tweede Kamer is medegedeeld. In deze plannen wordt ook specifiek ingegaan op de terugkeer naar de Nassau-Dietzkazerne in Budel en de uitbreiding van de Weerterheide in Weert.

Budel en Weert

Om te oefenen op de Weerterheide heeft Defensie faciliteiten in de buurt nodig, zoals tankvoorzieningen, een afspuitplaats en voor infrastructuur. Hiervoor wil Defensie de kazerne in Budel gebruiken, die nu verhuurd is aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Tevens wil men hier een oefendorp inrichten.

Daarnaast heeft Defensie meer grond nodig rond het oefenterrein Weerterheide. Dat is nu te klein en niet geschikt om te trainen in compagnieverband (100 tot 150 militairen).

In januari 2024 organiseert Defensie een digitale informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst geeft Defensie uitleg bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarin staat welke mogelijkheden Defensie onderzoekt om te bepalen wat de beste plek of manier voor Defensie is om te bouwen, oefenen of vliegen.