Scholen MeerderWeert en Eduquaat voldoen aan nieuwe beweegnorm

Alle 22 basisscholen van MeerderWeert en Eduquaat voldoen aan de nieuwe, wettelijke norm voor bewegingsonderwijs. Dat wil zeggen dat kinderen van deze scholen in Weert en Nederweert minimaal twee uur per week (in totaal 90 minuten) gymles krijgen van een bevoegde leerkracht.

Sinds 1 augustus dit jaar is deze norm verplicht voor alle basisscholen in Nederland. Onderzoek laat er namelijk geen misverstand over bestaan: leerlingen die regelmatig bewegen, zijn lichamelijk en geestelijk fitter en presteren daardoor beter op school.

Tot voor kort hadden de meeste kinderen in Weert en Nederweert één keer in de week gymles, zoals in heel Nederland het geval was. Deze lessen vinden binnen plaats en worden verzorgd door een combinatiefunctionaris vanuit Punt Welzijn.

Punt Welzijn

Onder begeleiding van Punt Welzijn hebben de basisscholen van MeerderWeert en Eduquaat hard gewerkt om hun bewegingsonderwijs aan de nieuwe norm te laten voldoen. Zij hebben hun lesuren uitgebreid en efficiënter ingeroosterd en extra leerkrachten opgeleid om bewegingsonderwijs te mogen geven. Door een tekort aan beschikbare sportzalen in deze regio maken veel scholen voor deze extra lessen gebruik van alternatieve (buiten)sportlocaties, bij voorkeur dicht bij school om te voorkomen dat er teveel onderwijstijd verloren gaat. Het vinden van een geschikte locatie is niet altijd eenvoudig en gaat gepaard met uitdagingen.

Buitengym naast de deur

Leerlingen van OBS Molenakker in Weert krijgen vanaf dit schooljaar, naast hun wekelijkse gymles in sporthal De Bengele in Nederweert, ook een half uur buitengym, pal naast de school op de voetbalvelden van SV Laar. “Dat is ideaal en bevalt uitstekend”, zegt schoolleider Chrissy van de Kruijs. “Onze kinderen speelden al buiten, nu kunnen ze ook naast de deur buiten sporten. In de coronatijd, toen we niet in de sporthal in Nederweert terechtkonden, hebben we de velden ook gebruikt voor de gymlessen. Dat beviel enorm goed. De samenwerking is prettig, de voetbalclub denkt met ons mee in mogelijkheden.”

Onder toeziend oog van de groepsleerkrachten worden de buitengymlessen in Molenakker verzorgd door Juul Cuijpers, stagiaire van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. “Speciaal hiervoor hebben we verschillende materialen aangeschaft die nodig zijn voor het geven van een goede buitengymles. De kinderen dragen makkelijke kleding zodat zij zich niet hoeven om te kleden en er dus ook geen lestijd verloren gaat”, vertelt Chrissy namens de Eduquaat-school.

Ook alle scholen van MeerderWeert voldoen nu aan de nieuwe bewegingsnorm. Leerlingen van basisschool Tungelder gymden tot voor kort één keer per week in sporthal De Grenslibel in Stramproy. Sinds 1 augustus komen ze nu ook bij hun eigen school in Tungelroy in beweging. Als bevoegde groepsleerkracht verzorgt Peter Wullems hier elke maandagmiddag in z’n eentje de gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8. Bij goed weer sporten de kinderen buiten, op het voetbalveld van Crescentia tegenover de school. Als het weer tegenzit, doen ze hun bewegingsspellen op de speelplaats of in de klas. “Omdat ik veel affiniteit met sport heb, vind ik dit heel leuk om te doen. In mijn gymlessen op maandag herhaal ik vaak wat de vakdocenten vanuit Punt Welzijn op donderdag in Stramproy met de kinderen hebben gedaan. Terwijl ik gymles geef, neemt een collega mijn groep over”, vertelt Peter namens de MeerderWeert-school in Tungelroy.

Dynamische schooldag

Alleen voldoen aan de bewegingsnorm is voor de scholen niet voldoende. MeerderWeert en Eduquaat streven naar een dynamische schooldag waarbij alles erop gericht is om kinderen zoveel mogelijk in beweging te brengen, Dus niet alleen tijdens de gymles, maar de hele dag door. Samen met de gemeenten Weert en Nederweert en procesbegeleider Punt Welzijn gaan de schoolbesturen het bewegingsonderwijs planmatig inrichten en naar een hoger niveau tillen, zo is afgesproken. Bewegend leren moet de norm worden als onderdeel van een dynamische schooldag. Leerkracht Peter Wullems licht toe: “De tijd dat leerlingen de hele dag stil moesten blijven zitten, is voorbij. Om zich goed te kunnen ontwikkelen, is het heel belangrijk dat kinderen ook op school hun energie kwijtkunnen.”