Pilot gestart om bedrijventerreinen in Weert te verduurzamen

Spotlight Reageer 5 min. leestijd

Dinsdag 2 juli is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de BcLK op Kampershoek het startschot gegeven voor een pilot om twee Weerter bedrijventerreinen te verduurzamen. De gemeente Weert, Parkmanagement, Weert Energie en Rabobank slaan hiervoor de handen ineen met de lokale ondernemers die gevestigd zijn op deze terreinen.

Stroom is schaars

“Als je gaat ondernemen houd je van uitdagingen en risico’s”, zo sprak Lizbeth Steinbach, wethouder energietransitie, de aanwezigen toe. “Maar de hoge energiekosten gaan ook jullie niet in de koude kleren zitten.” Netcongestie, zogenaamde filevorming op het stroomnet, is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk en als we er niets aan doen wordt het volgens de wethouder in de toekomst alleen maar erger. “Stroom is net als tijd en geld schaars geworden. Het is lastig op te slaan en te transporteren, dus moeten we snel aan lokale oplossingen werken.”

Om die reden wordt er een pilot gestart met als doel een energiehub te vormen met (minimaal) 10 bedrijven per bedrijventerrein. Deze hub moet lokaal energie gaan opwekken, opslaan, gebruiken en uitwisselen. Kevin van Pol, namens EKB Nederland betrokken bij de pilot, licht toe: “In de toekomst zullen we steeds vaker gaan zien dat ondernemers moeten betalen voor de teruglevering van hun stroom. Wanneer zij deze kunnen leveren aan collega-ondernemers tijdens hun piekmomenten en in ruil daarvoor op eigen piekmomenten weer stroom van hen ontvangen, voorkomen zij gezamenlijk netcongestie en hoge terugleverkosten.”

Energiehub op Kampershoek

De pilot start dan ook met de selectie van 12 tot 15 bedrijven die uitgenodigd worden om deel te nemen. Het gaat om bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerrein Kampershoek, onder meer omdat hier een aantal moderne bedrijven liggen die ook echt behoefte hebben aan hulp. Sven Maas, duurzaamheidscoördinator bij de gemeente Weert: “We willen samen gaan verkennen welke kansen er liggen en deze faciliteren. Hiervoor moeten bedrijven willen samenwerken.”

Om de pilot te laten slagen, ligt de focus de komende periode op het verzamelen van data, zowel van de deelnemende ondernemers op Kampershoek als van netbeheerder Enexis. Aan de hand van die data wordt onderzocht hoe zo optimaal mogelijk kan worden omgegaan met de beschikbare energie, waar mogelijk nog onbenutte capaciteit is en waar mogelijk ruimte kan worden gecreëerd. De gemeente faciliteert dit proces samen met Parkmanagement, Weert Energie en Rabobank door middel van het samenbrengen en verspreiden van kennis en mankracht.

Hoewel de energiehub vooral gericht is op samenwerkingen op de middellange termijn, zet de pilot ook in op ondernemers die individueel energie besparen en zelf opwekken voor eigen gebruik. Daarmee kunnen veel sneller besparingen behaald worden én wordt de belasting op het elektriciteitsnet teruggedrongen. “We bekijken bijvoorbeeld of piekmomenten in het productieproces afgestemd kunnen worden op piekmomenten van de zon, zodat de opbrengst van zonnepanelen optimaal benut kan worden en er zo min mogelijk teruglevering plaats hoeft te vinden”, aldus duurzaamheidscoördinator Sven Maas.

Ondernemers moeten willen samenwerken

Wethouder Lizbeth Steinbach licht toe dat dit proces van informeren en adviseren vergelijkbaar is met hoe inwoners in de gemeente worden bijgestaan in de verduurzaming van hun woning. “De eerste stap is echter commitment van de ondernemers, zij moeten wíllen samenwerken. Ik ben heel blij dat we met deze pilot de eerste stappen gaan zetten om gezamenlijk te zorgen voor een duurzamer Weert, waar het prettig ondernemen blijft.”

“We beginnen klein, met 12 tot 15 ondernemers op bedrijventerrein Kampershoek, en gaan daarna vergroten. Op het moment dat we de mogelijkheden technisch goed in beeld hebben, kunnen we opschalen.” Uiteindelijk is het doel dat iedere ondernemer op het bedrijventerrein deelneemt aan het gezamenlijk besparen, opwekken, opslaan en delen van energie. “Met de pilot op bedrijventerrein Kampershoek gaan we op zoek naar manieren om deze stroom in de toekomst voor alle bedrijven in de gemeente toegankelijk te houden”, aldus een energieke wethouder.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie