Het kabinet verlengt het verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september 2021. Kleinschalige evenementen zijn onder strikte ...

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met een nieuw grondbeleid. De raad ...

Update 16.40u – Oliebollenbakker Erik Verwijk verkoopt al 30 jaar oliebollen in Weert. De gemeente heeft onlangs het standplaatsbeleid gewijzigd ...