Het college van burgemeester en wethouder stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen kenbaar te ...