Op Boshoven wordt momenteel gewerkt aan de riolering. Dit om toekomstige wateroverlast zoveel mogelijk tegen te gaan. De noodzakelijke ingreep ...