Deken Hans Franken krijgt met ingang van 1 oktober eervol ontslag als pastoor van de parochies H. Martinus, ...