De Weerter raadsfractie Fractie Duijsters heeft het college van B&W gevraagd of het mogelijk is om de gemeentelijke ...