Het college van B&W heeft het voornemen om 11 gemeentelijke monumenten en 1 gemeentelijk stadsgezicht op het gebied ...