Gemeente wil 11 objecten de status gemeentelijk monument geven

Spoorviaduct Louis Regoutstraat (1914)

Het college van B&W heeft het voornemen om 11 gemeentelijke monumenten en 1 gemeentelijk stadsgezicht op het gebied van 20e-eeuwse bouwkunst toe te voegen aan de gemeentelijke monumentenlijst. Zo vormt deze lijst ook op het gebied van jongere bouwkunst een goede afspiegeling van de (bouw)geschiedenis van Weert.

Sinds 1987 zijn in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Het doel van de aanwijzingen is het beschermen en in stand houden van voor Weert belangrijke objecten. Naast de gemeentelijke monumenten kent Weert ook 98 rijksmonumenten.

­Aanvulling gemeentelijke monumentenlijst

Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sommige gebouwen kennen een hoge zeldzaamheidswaarde, een hoge gaafheid of oorspronkelijke stijlelementen. Ook de bewoningsgeschiedenis van een pand of de aanwezigheid van bijzondere onderdelen, zoals de ramen in het Franciscus Huis van Daan Wildschut, maken een gebouw beschermingswaardig. De Scheepsbouwkade 16-19 wordt vanwege het karakteristieke aanzien een gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

Het gaat om de volgende objecten

 • Aspergeversperring (1940) (tankversperring in spoorwegtunnel) en bruggenhoofden Maaseikerweg: alleen de aspergeversperring beschermen vanwege de hoge zeldzaamheidswaarde voor Weert, het viaduct is te zeer aangetast door de recente betonnen overspanning. In overeenstemming met het advies van de commissie Cultuurhistorie heeft het ontwerpbesluit enkel betrekking op de aspergeversperring en niet op de bruggenhoofden Maaseikerweg.
 • Spoorviaduct Louis Regoutstraat (1914): mede vanwege de dubbele uitvoering te beschermen.
 • Bruggenhoofden De Voorste Singel (1914): te beschermen vanwege de hoge gaafheid.
 • Franciscus Huis Weert (1962): te beschermen, mede vanwege de bijzondere ramen van Daan Wildschut.
 • H.-Odakerk Boshoven (1955): het karakteristieke casco te beschermen zodat maatwerk geleverd kan worden bij eventuele herbestemming.
 • Moeselkapel (1912): zeer beschermenswaardig.
 • Pand Molenpoort l-1A-3 (1930): te beschermen zowel vanwege het gebouw als de bewoningsgeschiedenis.
 • Oostenrijkse woning Molenveldstraat 3 (1948): originele in- en exterieur te beschermen als gaaf voorbeeld van een zogenoemde Oostenrijkse woning.
 • Pand Tungeler Dorpsstraat 69 (1911): te beschermen vanwege de oorspronkelijke stijlelementen.
 • Pand Wilhelminasingel 12 (RICK) (1928): te beschermen vanwege de architectuur en plaats in het stadsbeeld.
 • Pand Scheepsbouwkade 17 (ca. 1900): te beschermen als woning behorend bij de scheepswerf.
 • Ensemble Scheepsbouwkade 16-19 (ca 1900): te beschermen als gezicht vanwege het karakteristieke aanzien.

Tegen het ontwerpbesluit kunnen de komende zes weken nog zienswijzen worden ingediend, daarna volgt een besluit met de definitieve aanwijzing. Tot die tijd worden de objecten wel al  behandeld en beschermd als monument. Sloop is bijvoorbeeld nu niet mogelijk zonder vergunning.

De eigenaren van deze 11 gemeentelijke monumenten kunnen straks op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM) subsidie voor onderhoud aanvragen.

Informatie over de huidige monumenten en stads- en dorpsgezichten is te vinden via https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten-Weert.