Het kabinet kent voor de komende vier jaar in totaal € 15,8 miljoen subsidie toe aan Stichting Voedselvangnet ...