Namens het bestuur van de PvdA, afdeling Weert, overhandigde Nettie Huisman op vrijdag 30 april jl. de ‘Gouden ...