De invoering van de Regionale Energie Strategie, de zogenaamde RES, in 2021 heeft naar verwachting nogal wat consequenties ...