DUS Weert wil burgers en bedrijven betrekken bij Regionale Energie Strategie

De invoering van de Regionale Energie Strategie, de zogenaamde RES, in 2021 heeft naar verwachting nogal wat consequenties voor de inwoners en bedrijven van Weert en omstreken. Daarom is het volgens DUS Weert ook belangrijk om juist hen te betrekken bij de voorbereiding van de beleids- en uitvoeringsplannen. DUS Weert heeft daarover vragen gesteld aan het college van B&W hoe zij die samenspraak en inbreng wil garanderen.

Concept RES

Op 29 september jl. hebben de gemeenteraadsleden via een raadsinformatiebrief de bestuurlijk vastgestelde concept RES ontvangen. In die concept RES wordt gesproken over meedenken, meepraten en meedoen. In het stroomschema met betrekking tot de besluitvorming staat dat het concept RES als beslisdocument wordt vastgesteld door de colleges van B&W, GS en het DB Waterschap. De RES 1.0 wordt als beslisdocument/uitvoering vastgesteld door de gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het Waterschap. DUS Weert vraagt zich openlijk af wat er terecht komt van meedenken, meepraten en meedoen door de gemeenteraad, de Weerter bevolking en bedrijven? Immers in de door B&W vastgestelde concept RES staat beschreven welke keuzes er al zijn gemaakt.

Betrekken burgers en ondernemers essentieel

DUS Weert wil voorkomen dat de gemeenteraad bij de besluitvorming over de RES 1.0 medio juli 2021 in een ’tekenen bij het kruisje’ positie wordt gedwongen. Met andere woorden kan de Raad van Weert de RES 1.0 nog wijzigen middels moties en amendementen? En hoe gaat het college inwoners en bedrijven betrekken aangezien er in de concept RES al vergaande keuzes zijn gemaakt ten aanzien van ambities en beleid?

Kortom DUS Weert heeft o.a. over bovengenoemde zaken vragen gesteld aan het college van B&W middels een zogenaamde artikel 40 brief.

Lees de brief (PDF)

https://iwdg.nl/3lHxYaU