Geniet van het levendoe het vandaagwant vandaag is de dag. Met verdriet in ons hart nemen wij afscheid ...