Enkele maanden geleden behoorde tijdsregistratie van zorg nog tot de reguliere werkzaamheden van medewerkers in de wijkverpleging. Bij iedere thuiswonende ...

(Foto’s) Vanuit Keent Onderneemt is het idee gekomen om de zorgbehoevende bewoners van Keent die als gevolg van de Corona ...