Foto door: Een foto van Ine

Paul Gisberts, coördinator bij Rick zal op vrijdag 27 januari samen met Rick Vechel, coördinator van het COA, locatie Weert, een cheque ter waarde van €800.- in ontvangst nemen voor Rick’s Muziekcafé – een gezamenlijk project rondom integratie en muziek. De uitreiking van deze cheque vindt plaats tussen 14:00 en 15:00 bij Punt welzijn, Beekstraat 54 in Weert.

Rick’s muziekcafé is samenwerking van Rick, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, locatie Weert en Theater de Huiskamer. Het is een laagdrempelig open podium voor beoefenaars van akoestische muziekinstrumenten. Rick’s Muziekcafé vindt plaats bij Theater de Huiskamer op zondag 26 maart en begint om 13:00. Talenten van Rick, bewoners van het COA en lokale muzikanten van alle leeftijden worden uitgenodigd. Er komt een ‘making of’ documentaire gemaakt door vrijwilligers onder leiding van een professionele docent. Ze maken kennis met het werken in een filmcrew en ervaren de verschillende disciplines die daar een rol in spelen; regie, camera en geluidsopname. Ze krijgen inzicht in de het montageproces en leveren daar concreet een bijdrage aan. De insteek van het project is om vluchtelingen te laten participeren in lokale evenementen om angst, vooroordelen en barrières weg te nemen. Het verbinden van lokale ondernemers, vrijwilligers, sociaal-maatschappelijke instellingen door middel van muziek speelt hierbij een centrale rol.

Het Samenfonds0495 is een lokaal goede doelen fonds dat door de Weerter bevolking wordt gevuld en gefinancierd. Het Samenfonds streeft ernaar mensen bij elkaar te brengen en zet zich in voor een sterkere gemeenschap. Zij steunen sociale initiatieven rond diverse thema’s zoals mensen in kwetsbare situaties, cultuur, zorg, welzijn, sport & bewegen. Het Samenfonds 0495 waardeert dit initiatief en zijn blij dat deze donatie het doel van Rick’s Muziekcafé kan helpen verwezenlijken. Via dit project kan het Samenfonds 0495 invulling geven aan hun eigen doelstellingen, namelijk het versterken van de Weerter gemeenschap.