Zoals tijdens iedere raadsvergadering gaf burgemeester Heijmans vandaag een korte toelichting over wat er speelt in het asielzoekerscentrum in Weert. In het bijzonder over het noodbevel dat rond de jaarwisseling werd uitgevaardigd om overlast door criminele ongewenste vreemdelingen te voorkomen.

In het asielzoekerscentrum in Weert verblijven op dit moment nog zo’n 500 asielzoekers. Dat aantal gaat in de komende tijd nog verder dalen. Wel worden er tachtig alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) op het terrein gevestigd. Één gebouw wordt hier speciaal voor aangepast. De komst van de ama’s is goed nieuws voor de school in het asielzoekerscentrum. Door het teruglopende aantal asielzoekers verblijven er ook minder leerplichtige kinderen wat het voortbestaan van de school bedreigde.

Bekend is dat het veelbesproken noodbevel dat overlast door criminele ongewenste vreemdelingen tegen moest gaan inmiddels niet meer geldt. In het asielzoekerscentrum en in de stad is de rust wedergekeerd. Wel zijn er voorlopig nog zes nachtbewakers op het terrein aanwezig. Een zestal personen die onder het noodbevel vielen bevinden zich namelijk nog in het asielzoekerscentrum. Acht zijn er uitgezet of zitten momenteel vast, elf zijn er in de illegaliteit verdwenen.

SP raadslid Karin Duijsters stelde de vraag of er iets tegen te doen is dat deze mensen in de illegaliteit verdwijnen. De burgemeester antwoordde hierop dat dit erg moeilijk is. ‘Het asielzoekerscentrum is een open instelling. Als mensen weten dat ze uitgezet gaan worden krijgen te ze een vliegticket maar meestal zijn de een dag ervoor verdwenen. Er is één geval bekend dat een ongewenste vreemdeling al in vijf landen asiel heeft aangevraagd. Ze proberen het dan gewoon in het volgende land. Deze mensen staan wel gesignaleerd dus als ze om welke reden dan ook aangehouden worden volgt alsnog uitzetting’.

Momenteel zijn er zes zaken in behandeling bij het Openbaar Ministerie tegen personen die het noodbevel overtreden hebben of waartegen al aangifte was gedaan.

Het noodbevel heeft als positieve uitwerking gehad dat de samenwerking tussen verschillende instanties zoals de gemeente, het ministerie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de vreemdelingenpolitie, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), enzovoorts verbeterd is.

Er is naar aanleiding van het noodbevel één aangifte tegen de burgemeester is gedaan door de Bond van Wetsovertreders. Deze eist ook een schadevergoeding en heeft een vergunning aangevraagd voor een protestmars op 11 februari. Voor wat dat laatste vindt momenteel overleg met de politie plaats over of dit wel of niet toegestaan moet worden.

Voor de gemeenteraad is er een uitgebreid logboek opgesteld. Hierin is alles wat er in de afgelopen maanden voorafgaand en tijdens het noodbevel gebeurd chronologisch is opgeschreven.

Tot slot is er ook steeds overleg met omwonenden geweest, waaronder gisteren nog met de wijkraad. Vanuit de wijkraad was er veel waardering voor het optreden van de burgemeester.

29 REACTIES

 1. “Voor de gemeenteraad is er een uitgebreid logboek opgesteld.”

  Waarom is dit er niet voor de burger? Ik wil ook wel eens exact weten wat er allemaal gespeeld heeft.

 2. Ben benieuwd hoeveel van die 80 ama’s er uit Noord-Afrika komen en dus gelukszoekers (dus potentiele onrustzaaiers) zijn.

 3. Als gemeente heb je er dus niets over te vertellen wie er komen. Zou zeggen: aan de voorkant AMA’s prima, maar niet uit ‘veilige landen’ en niet als betrokkene niet mee wil werken aan identificatie (en dus waarschijnlijk geen recht op asiel heeft). Als Heijmans echt een daad wil stellen, stelt ie zich zo op, in plaats van straks weer zinloos borstgetrommel en media optredens rond dwangbevelen, die niet werken. 26 binnen 14 dagen naar het land van herkomst????

 4. Inderdaad, Maar dan moet je dus echt het lef hebben om tegen Den Haag en het COA in te gaan. Er zijn plaatsen waar dat gebeurde toen er AZC’s moesten komen en waar die toen ook niet zijn gekomen.

 5. Er zijn genoeg minderjarigen die hierheen komen vanuit landen als Marokko, Tunesie ed. Daarnaast heb ik toch echt begrepen dat ze vaak hun paspoort “kwijt” zijn en dan kun je makkelijk zeggen dat je minderjarig bent.

 6. De rest van Nederland gaat alleen af op wat ze via de praatprogramma’s hebben gehoord (en zelfs daar had hij het soms moeilijk). Ze hebben niet gehoord hoeveel van deze lieverdjes in de illegaliteit zijn verdwenen en hoe weinig er worden teruggestuurd.

 7. Oeps. Nu staat je reactie er een beetje verloren bij. Blijkbaar mogen we niet zeggen dat we ook graag weten wat er speelt.

 8. Wikuso, je wekt vaak de indruk alles over een kam te scheren. Ik zie het ook graag anders maar er zijn natuurlijk wel echt schrijnende situaties bij he….Door alsmaar zo verdomd negatief tegen vooral ‘buitenlanders” aan te schoppen doe je de echt behoeftige gruwelijk tekort…

 9. Op basis van een verkeerde aanname kun je geen goede conclusie trekken.

  Men is uitermate open over alles wat er gebeurt in het AZC en rond het noodbevel heeft men nog een tandje bij gezet als het gaat om de hoeveelheid informatie en het aantal momenten waarop deze naar buiten is gebracht.

  Alle belangrijke dingen zijn naar buiten gebracht.
  Het logboek is een tamelijk ‘droge’ opsomming van feiten en feitjes. Wanneer vond er een overleg met de politie plaats? Wanneer is er contact geweest met de staatssecretaris? Op welk tijdstip werd er een overtreding geconstateerd? Welke aantekeningen hebben bewakers op het terrein gemaakt? Wanneer is de politie op het terrein geweest? Op welk moment heeft het OM een zaak in behandeling genomen? Op welk tijdstip is er een aangifte bij de politie gedaan? En ga zo maar door.

  Informatie die nu niet en wellicht nooit niet van veel belang is. Maar er kunnen rechtszaken komen. En dan is het misschien nodig om op te zoeken wanneer wat dan ook precies gebeurde. Voor de gemeenteraad die als taak heeft het College van B&W te controleren is dat wel zo handig.

  Jammer dat hier direct iets achter gezocht wordt.

 10. Pas op Jeroen. U dreigt nu zelf meegesleurd te worden in de “politieke valkuilen”.
  Het volk, de burger, ziet het anders. De burger ervaart de overheid niet als, zo open en zo eerlijk!! Samenwerken, na noodbevel…..
  De burger zag hoe zijn burgemeester probeerde een AZC binnen te halen. De Gemeenteraad liet het gebeuren. De burger riep en riep en riep…… in de hal van het stadhuis.

  De SP en alle andere politieke partijen zijn er omdat de burger het vertrouwen in hen uitsprak. Buitenstaanders mogen niet bepalen wat burgers moeten ondergaan. Leg dat duidelijk uit! “Men is uitermate open…. ” maakt dat niet duidelijk.

  Waarom zijn er, door de eeuwen heen GRENZEN ?????
  Nederlanders zijn daarmee opgevoed, toch? Het tuinhek is een Nederlandse uitvinding. Wat heb jij daar op je bord????

  Hallo medeburger. Laat Jeroen hier openlijk weten, dat ik ongelijk heb. Neem zijn twijfel weg! Of…. doe het niet. Maar laat dat ook weten.

  Fijn in Weert! Toch!

 11. Ik heb al een aantal keren gezegd dat ik helemaal niets tegen echte vluchtelingen heb. Dat wij met dat verschrikkelijk grote ambtenarenapparaat niet in staat zijn de kansloze asielaanvragers apart te houden (en ja, van mij mag dat betekenen vastzetten) dat is wat ik niet kan begrijpen. En dan reken ik bij dat ambtenarenapparaat voor het gemak ook het COA bij, al hebben die zich meer geprofileerd als dictatoriale organisatie.

 12. U zit op een andere lijn.

  Ondanks dat anderen dat zo interpreteren spreek ik mij hier bewust nooit uit vóór of tegen een AZC, vluchtelingen, of wat dan ook. Er wordt veel geroepen, veel geschreeuwd. Ik beschouw het als volksvertegenwoordiger als één van mijn taken om dingen feitelijk uit te leggen. En als het moet onwaarheden te ontkrachten.

  Een onwaarheid is dat de burgemeester, de (Weerter) overheid, een AZC probeerde binnen te halen. Het COA stelde de gemeente voor een voldongen feit inmiddels anderhalf jaar geleden. ‘De gebouwen zijn van de rijks vastgoeddienst, ze staan leeg, wij willen ze huren, gemeente Weert, u krijgt een asielzoekerscentrum.’ De gemeente, lees B&W en de gemeenteraad lieten het niet gebeuren, nee ze zagen het enkel gebeuren.

  Ik heb het vaker gezegd. Als de gemeente op dat moment de kont tegen de krib had gegooid dan had het COA 2000 vluchtelingen in Weert geplaatst. Door in gesprek te gaan en eisen te stellen heeft Weert er 1000 vluchtelingen voor vijf jaar, medegebruik van de kazerne, het opknappen van de Nelissenhofweg, uiteindelijk de verkoop van de kazerne en een toekomstbestendig plan voor het gebied uit weten te slepen.

  Vertrouwen. Het uitspreken van vertrouwen – of wantrouwen hoe, U wil – organiseren we in Nederland vooralsnog door iedere vier jaar (gemeenteraads)verkiezingen te houden. De laatste waren er in 2014. Er waren toen hooguit aanwijzingen dat de KMS mogelijk zou vertrekken. er was geen vluchtelingenstroom. Geen sprake dus van een asielzoekerscentrum. Geen sprake van verkoop van gronden. Geen enkele partij sprak erover in haar verkiezingsprogramma. Als u een glazen bol heeft die dat allemaal had kunnen voorspellen dan huur ik u graag vanaf morgen in om alvast te kunnen voorsorteren op de problemen van morgen en overmorgen.

  Juist vanwege de onvoorspelbaarheid is er een volksvertegenwoordiging. het bestuur van een stad, provincie, land wordt voor de duur van vier jaar bij een vertegenwoordiging van het volk neergelegd. Omdat ad hoc beslissingen die oneindig op elkaar gestapeld worden onvermijdelijk tot grote problemen gaan leiden.

  Als de besluiten die een partij of partijen met het mandaat van de mensen zo ver afwijken van wat mensen voor ogen hadden, zelfs als het besluiten waren die je onmogelijk kon verwachten, dan is er ééns in de vier jaar het grote afrekenmoment.

  Grenzen zijn onvermijdelijk. Grenzen aan wat je mag of wat je niet mag. Grenzen aan wat je fysiek kunt als mens. Grenzen aan je voorstellingsvermogen Een tuinhek is een grens.

  Grenzen zijn onvermijdelijk maar ze vragen onvermijdelijk om gebroken te worden. Het is de kunst om een grens niet als een muur, een ‘great wall’, als een grensgebied, als discussie te zien. Een grens betekend per definitie twijfel.

  Ik daag jou en iedereen uit niet om die twijfel weg te nemen, maar aan te gaan!

 13. bla bla bla, net Rutte,TRAP ER NIET IN! als Weert echt tegen was geweest had men anders gereageerd!
  Nu weer ama’s,wat een waanzin, gebitscontrole? zijn ze minderjarig? Wat is t standpunt vd SP betreft personeel op zorgbehoeftigen? Op 10 demente ouderen zijn amper twee verzorgers. Hoe zit t met de ama? Hoeveel hulpverleners krijgen ze??? Is dit in verhouding met onze demente ouderen? Cijfers graag… en een kosten plaatje…

 14. Jeroen, als je wilt dat iemand op je stemt zul je toch moeten laten weten hoe je over bepaalde zaken denkt. Als iedere politicus zegt dat ze zich er liever niet over uitspreken, hoe moet je dan als burger nog een keus maken?

 15. Je gaat niet in op mijn punt. Er wordt hier vaak gezegd dat ik de gemeente of de burgemeester verdedig terwijl ik enkel feiten presenteer. Brutaliteit en schreeuwen lijkt de norm, feiten presenteren wordt ‘links gelul’ genoemd.

  De mening van de SP over vluchtelingen? Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld verdienen onze steun en het is onze morele plicht om ze op te vangen. Neemt niet weg dat zoveel mogelijk opvang in de regio het beste is. Mensen die uit een veilig land komen en hier rotzooi komen trappen moeten terug. Volgens mij is daar geen woord Spaans aan.

 16. Idd, duidelijk. Al mis ik in alle gesprekken en publicaties 1 (volgens mij) belangrijk feit. Voor de echte vluchtelingen, als het oorlogsgeweld is afgelopen, terug om te helpen je eigen land weer op te bouwen.

Comments are closed.