Nieuwe bijeenkomst snelweg A2

Het Kernteam A2 Weert-Eindhoven organiseert een inloopavond over de A2 voor omwonenden, automobilisten en andere belangstellenden.

Tijdens deze avond kun je meedenken over oplossingen voor de doorstroming en verkeersveiligheid op de A2 en het sluipverkeer in de dorpen langs de A2. Je bent van harte welkom op maandag 20 februari 2017, van 19.30 tot 21.30 uur in De Smeltkroes in Maarheeze (adres: Kijkakkers 1, 6026 ER Maarheeze).

Het MIRT-onderzoek A2 Weert-Eindhoven is in de tweede fase beland. In de eerste fase is de problematiek van het verkeer op de A2 en op de wegen in de omgeving bekeken. In de tweede fase onderzoekt het Kernteam de mogelijke oplossingen voor de geconstateerde problemen. Tijdens de inloopavond kan iedereen hiervoor oplossingen inbrengen. Het Kernteam selecteert de meest veelbelovende oplossingen en gaan deze verder bestuderen en doorrekenen op haalbaarheid.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over dit project op www.mirta2weerteindhoven.nl. Dit project en het Kernteam is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord-Brabant en Limburg en de gemeenten rondom de A2 tussen Weert en Eindhoven, waaronder de gemeente Weert.