Nachtelijke activiteiten scheepswerf

Op de oude scheepswerf, gelegen aan de Scheepsbouwkade, zijn “nachtelijke activiteiten” waargenomen. Het terrein wordt nauwlettend in de gaten gehouden omdat de eigenaar van dit perceel dezelfde eigenaar is van het verontreinigde perceel aan de Moeselpeelweg dat momenteel geruimd wordt.

Ook op het terrein van de oude scheepswerf is afval opgeslagen. In opdracht van de gemeente Weert zal dit afval, met name electronica-onderdelen, worden opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Gisteren is op het terrein een hercontrole uitgevoerd.

Omwonenden en het bedrijf dat het afval moet opruimen hebben geconstateerd dat er nachtelijke activiteiten plaatsvinden. Er zijn in een pand een aantal lege kunststof vaatjes en een pomp met slangen aangetroffen. Deze materialen waren tot voor kort niet aanwezig en dat maakt de omstandigheden verdacht. De politie is in kennis gesteld om nader onderzoek te doen.