“Geen prioriteit voor treinverbinding”

Onlangs waren twee Tweede Kamerleden in Weert voor een gesprek met wethouder Van Eersel. Naast de problematiek rondom de snelweg A2 besprak men ook de gewenste treinverbinding voor personenvervoer tussen België en Weert. In Nederland lijkt het proces nog niet te vlotten. Daarom werden er Kamervragen opgesteld.

Vandaag werden antwoorden van Sharon Dijksma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, gepubliceerd. Het komt er op neer dat de treinverbinding tussen België en Weert geen nationale prioriteit heeft. De benodigde maatregelen aan Nederlandse zijde zijn niet vastgesteld. Er is geen gevalideerde kostenraming beschikbaar voor dit project. De provincie Limburg is hier als initiatiefnemer voor verantwoordelijk. “Ik kan niet beoordelen of de gevraagde €4 miljoen voldoende is om elektrificatie te realiseren. Op basis van de kosten van vergelijkbare projecten is dat twijfelachtig”, aldus de Staatssecretaris.

Op basis van nationale en regionale vervoersconcessies is er geen zicht op een aanbieder van personenvervoer op het traject Weert-Hamont. Dijksma constateert daarmee dat elektrificatie van het tracé geen nationale prioriteit heeft. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat het Rijk geld reserveert voor dit project in het infrafonds.

Ondersteuning Vlaamse regering

Dijksma geeft aan bekend te zijn met de ambities van de Vlaamse regering. Voor investering in de elektrificatie is Vlaanderen afhankelijk van de Belgische federale overheid. Die heeft over dit project nog geen definitief besluit genomen, zo stelt de Staatssecretaris.

De infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet Infrabel heeft een aanvraag ingediend voor een Europese subsidie. Deze aanvraag heeft Staatssecretaris Dijksma samen met de Belgische federale minister voor Mobiliteit, François Bellot, ondersteund via een ondertekening die aan het dossier voor de aanvraag is toegevoegd.