Interesse overname kinderboerderij

De gemeenteraad heeft in 2015 besloten om onderzoek te laten doen naar de privatisering van kinderboerderij “Het Hertenkamp” in het IJzeren Man gebied. Als de gemeente het beheer van de kinderboerderij overdraagt zorgt dat voor een bezuiniging van € 80.000,– op jaarbasis.

Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd en heeft geïnteresseerde kandidaten opgeleverd voor het in exploitatie nemen van de kinderboerderij. De partijen die geïnteresseerd zijn, zijn van uiteenlopend karakter. Van individuele ondernemers, zorginstellingen, dienstverlener gericht op herintreding in de arbeidsmarkt tot aan samenwerkingsverband van partijen.

De partijen zijn geïnteresseerd om met de gemeente een exploitatieovereenkomst uit te werken voor het laagdrempelig behoud van de kinderboerderij “Het Hertenkamp”. Alle geïnteresseerden hebben aangegeven dat het gratis openbaar toegankelijk houden van de kinderboerderij alleen mogelijk is in combinatie met het ontplooien van andere activiteiten die opbrengsten genereren voor een “gezond” exploitatiemodel.

Extra activiteiten

De ideeën voor te ontplooien activiteiten zijn uiteenlopend van een horeca-functie, uitbreiding met speelvoorzieningen, recreatieve sport, het aanbieden van dagbesteding voor mindervaliden, tot het ontwikkelen van een zorgboerderij. Deze ideeën zijn in oriënterende en vrijblijvende gesprekken door individuele geïnteresseerden met vertegenwoordigers van de gemeente gedeeld. Geïnteresseerden hebben geen concrete plannen kenbaar gemaakt maar onderzoeken mogelijkheden om tot een zelfstandige exploitatie te komen.

Ook heeft een collectief van partijen zich gemeld. Het samenwerkingsverband wil samen met een aantal welzijn en zorg gerelateerde partijen en de gemeente een visiedocument uitwerken. Zij hebben een maatschappelijke bestemming voor ogen waarbij de kinderboerderij zich in tijd geleidelijk kan door ontwikkelen tot een multifunctionele voorziening met gelegenheid voor dagbesteding, recreatief aanbod en horecavoorziening.

Vervolgonderzoek

Er komt een vervolgonderzoek om meer zicht en zekerheid te krijgen op de plannen van geïnteresseerden voor een zelfstandige exploitatie van “Het Hertenkamp”. Vanwege de interesse van verschillende partijen en tegelijkertijd de vrijblijvendheid in oriënterende ideeën is het wenselijk om de onderzoeksfase af te sluiten en een volgende stap in het proces te nemen.

Er komt een vrijblijvende marktconsultatie. Door middel van een marktconsultatie wil de gemeente de haalbaarheid en uitvoerbaarheid toetsen. Dat geeft de gemeente meer zekerheid over de intenties van geïnteresseerde partijen. De geïnteresseerden hebben een inspanningsverplichting om een concreet plan aan te bieden. De vrijblijvende oriënterende gesprekken bieden momenteel weinig houvast voor partijen. Het risico op tussentijdse beëindiging van het proces om tot een exploitatie te komen is groot waardoor tijd en energie verloren gaat.

Na de marktconsultatie kan de gemeente overgaan naar een aanbesteding en kunnen bedrijven zich definitief aanmelden voor de overname.