Raad: handhaaf op foutparkeerders

Op het Stationsplein staan verkeersborden waarop een parkeerverbod voor (brom)fietsen staat aangegeven. Het wordt echter massaal genegeerd. Er wordt immers ook niet gehandhaafd en dat is een doorn in het oog voor de gemeenteraad.

Woensdagavond werd tijdens de gemeenteraadsvergadering de in 2015 aangepaste APV geëvalueerd. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een wet op gemeentelijk niveau. Volgens de raadsleden was in de huidige APV niet mogelijk is om handhavend op te treden tegen de verkeerd gestalde rijwielen op het stationsplein. De burgemeester gaf echter aan dat in artikel 5.12 en 2.51 van de APV staat aangegeven dat je de fiets niet fout mag parkeren. Het zou echter een kosten- / prioriteitskwestie zijn.

Hoe dan ook wil de gemeenteraad dat er actie wordt ondernomen. De raadsleden stemden unaniem in met een motie die het college van B&W opdraagt om handhaving op verkeerd gestalde fietsen mogelijk te maken binnen de bestaande BOA-capaciteit. De gemeenteraad wil weten wat de financiële consequenties van deze wijziging. Tevens wil men dat binnen de bestaande capaciteit ruimte worden vrijgemaakt om in een proefperiode intensief te handhaven op het Stationsplein.

Portefeuillehouder burgemeester Heijmans zei toe te gaan onderzoeken wat de mogelijkheden en de kosten zijn.

De motie (PDF):

http://iwdg.nl/2rs9E1q