Namens het bestuur van de PvdA, afdeling Weert, overhandigde Nettie Huisman op vrijdag 30 april jl. de ‘Gouden PvdA speld’ ...

Nederweert – Wethouder Frank Voss van Nederweert sluit zijn carrière in het openbaar bestuur af. Voss (72 jaar) was sinds ...

Mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Weert. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren ...

Bij de behandeling van het mobiliteitsplan vlogen de moties en amendementen van verschillende politieke partijen door de digitale gemeenteraadsvergadering van ...

De motie van de fracties Duijsters en DUS Weert om riooltrappen aan te brengen, ter bescherming van kikkers en andere ...

Wethouder Tessa Geelen benadrukte woensdag tijdens de Weerter gemeenteraadsvergadering dat er draagvlak is voor de nieuwe citymarketingstrategie. “We hebben met ...

Op woensdag 14 april behandelt de gemeenteraad van Weert een motie die pleit voor verhoging van het wettelijk minimumloon naar ...

Niet alleen landelijk is er veel te doen rondom de politiek, ook bij het provinciale bestuur in Maastricht is een ...

De Weerter SP afdeling heeft naar aanleiding van een nieuwsbericht vragen gesteld aan het stadsbestuur van de gemeente Weert. Door ...

In de wijk Moesel wordt medio 2021 gestart met het vervangen van het rioolsysteem en het toekomstbestendig maken van de ...

Volgens het nog vast te stellen mobiliteitsplan 2030 worden lopen en fietsen in de toekomst de meest voor de hand ...

De gemeenteraad van Weert wil een aanvullend bedrag van 500.000 euro ter beschikking stellen aan de startersregeling. Met deze regeling ...

Meer inwoners, bezoekers en bedrijven naar Weert trekken, dat wil de gemeente Weert bereiken met een citymarketingstrategie en het optuigen ...

De gedeputeerden Ger Koopmans (Cultuur, Financiën en Integratie) en Hubert Mackus (Landbouw, Landschap en Mobiliteit) hebben hun ontslag aangeboden aan ...