Onderzoek verplaatsing houthandel

De gemeente Weert en Houthandel Scheijmans BV hebben een intentieverklaring ondertekend voor het haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van de houthandel naar een bedrijventerrein in Weert. De houthandel heeft een perceel op Kampershoek op het oog. De gemeente wil het perceel van het kasteel kopen en omvormen naar een publieke functie.

Historisch

De plaats waar Houthandel Scheijmans is gevestigd, Biest 1-3, is de oudste plek van Weert en ligt binnen de gracht waar ook het vroegere kasteel Nijenborgh heeft gelegen. De plaats van de houthandel was historisch gezien onbebouwd. De poort uit 1455 biedt toegang tot het huidige terrein van de houthandel.

Toegankelijk

Na verplaatsing van de houthandel wil de gemeente het vrijgekomen stuk grond en de omliggende grachten kopen, en deze bij het stadspark betrekken. Het park moet voor iedereen toegankelijk worden. Het kasteel, waar nu een woning is gevestigd, behoort daar niet toe. Er is wel afgesproken dat de gemeente en de huidige eigenaar samen zullen optrekken, als het over de toekomst van het gebied gaat.

Identiteit Weert

Verantwoordelijk wethouder Van Eersel: “Met deze stap komt een lang gekoesterde wens voor de gemeente Weert en inwoners van Weert dichterbij. Al jarenlang zijn er plannen, maar nog nooit zijn die zo concreet geweest als nu. Wat er staat en stond, staat symbool voor de fundamenten van onze stad. De cultuurhistorische betekenis van deze plek bepaalt mede de identiteit van Weert. Dit is een eenmalige kans.”

Marc Scheijmans, mede-eigenaar van de gelijknamige houthandel licht toe: “Ik ben zelf Weertenaar en heb zeker een emotionele binding met de locatie van mijn bedrijf. Deze stap biedt ook mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen van ons bedrijf.”

Haalbaarheid

De gemeente onderzoekt de plannen voor verplaatsing en herbestemming op haalbaarheid. De uitkomst van het onderzoek is uiterlijk 1 oktober bekend.