TV-opnames ‘Andere Tijden’

Vanavond tijdens de sacramentsprocessie in de binnenstad van Weert zullen er tv-opnamen worden gemaakt. Dit voor het geschiedenisprogramma ‘Andere Tijden’ van de NPO. Men gaat een reeks starten over de Tachtigjarige Oorlog.

De beeldenstorm in 1566 in Weert is in geschiedkundige kringen erg beroemd. Dit dankzij een oude kloosterkroniek van zuster Maria Luyten uit de Maasstraat. Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog (5 juni 1568) werd ook graaf Philips de Montmorency, heer van Weert en graaf van Horn op de Grote Markt te Brussel onthoofd. Dit wordt volgend jaar tijdens het Van Hornejaar in Weert en op diverse plaatsen in Europa herdacht.

Leden van geschied- en oudheidkundige kring De Aldenborgh hebben bijdragen geleverd voor de TV-reeks over de Tachtigjarige Oorlog. Gelijktijdig aan uitzending van deze tv-reeks zal eind 2018 ook een grote tentoonstelling zijn in het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar zal Philips van Horne en Weert niet ontbreken.

Geschiedkundige stichting De Aldenborgh is blij verheugd met de nationale media-aandacht en interesse voor de Weerter geschiedenis.