Inspecteur veroordeeld voor grafschennis

Camerabeeld grafschennis

Een voormalig belastinginspecteur krijgt een taakstraf omdat hij grafschennis heeft gepleegd op het kerkhof aan de Molenpoort in Weert. Het bewezen incident deed zich voor op 30 juni 2014. De hoogste rechter van Nederland, de Hoge Raad, heeft zich deze week definitief uitgesproken over de zaak.

Nabestaanden van een overledene hadden aangifte gedaan na een reeks van vernielingen. De vernielingen begonnen ongeveer een maand na de begrafenis (maart 2013). Er waren onder meer kunstbloemen afgeknipt. Op een gegeven moment waren de nabestaanden de vernielingen helemaal moe en besloten een camera te plaatsen. Op de beelden die daaruit voortkwamen was te zien dat een man de kunstbloemen vernielde. De man werd herkend door de dochter van de overleden man. De man op de beelden was een belastinginspecteur die in het verleden een conflict met de overledene had gehad.

De nabestaanden deden aangifte en de jaren daarna volgden de rechtszaken. De belastinginspecteur werd schuldig bevonden aan grafschennis. De inspecteur gaf aan de bloemen te hebben afgeknipt om thuis via internet nader onderzoek te doen om de waarde van de bloemen te achterhalen in verband met een belastingzaak. De veroordeelde gaf aan dat hij dit geen opzettelijk schenden of krenken van de nagedachtenis of van het piëteitsgevoel van de nabestaanden vond.

De rechter stelde de toenmalig inspecteur in het ongelijk en veroordeelde de man voor grafschennis. Er volgde daarna hoger beroep tot aan de hoogste rechter toe. De Hoge Raad heeft de inspecteur afgelopen dinsdag definitief veroordeeld tot een werkstraf van 50 uren. Daarbij moet hij een schadevergoeding betalen van 50 euro. De man is door de Belastingdienst ontslagen.