Motie over precariobelasting

Tijdens de raadsvergadering van komende woensdag zal de politieke fractie DUS Weert een motie indienen om te onderzoeken of het afschaffen van precariobelasting mogelijk is. De motie wordt mede ingediend door de VVD Weert en Weert Lokaal.

Ondernemers van Weert moeten betalen voor precariorechten. In ruil hiervoor mogen ze bijvoorbeeld terrassen plaatsen op gemeentegrond. De politieke partijen willen het ondernemersklimaat optimaliseren en de afschaffing van de precariobelasting zou volgens de indieners bijdragen aan de sfeerbeleving en promotie van Weert. In plaats daarvan stelt men voor om een gedifferentieerd tarief te hanteren.

Middels de motie wil men dat het college van B&W onderzoek wat de financiële gevolgen zijn van het afschaffen van de precariobelasting. Tevens wil men dat wordt aangegeven waaraan de uitstalling, terrassen en geveluiting aan moeten voldoen.

De motie zal worden uitgevoerd wanneer een meerderheid van de gemeenteraad hiermee instemt.

Lees de motie

http://iwdg.nl/2udburm