De gemeente Weert en brouwerij Lindenboom stonden deze week voor de kantonrechter vanwege een geschil over de huurprijs. Hoewel het zalencomplex niet meer in gebruik is door Lindeboom, is de afwikkeling nog niet afgerond.

Het geschil gaat over de hoogte van de huurprijs. De Gemeente Weert (verhuurder) ging uit van 13,1% van een minimumomzet van € 1.000.000,00. Lindeboom (huurder) stelt dat 13,1 % van de werkelijk behaalde omzet als uitgangspunt dient. Kantonrechter stelde Lindeboom in het gelijk.

Naar het oordeel van de kantonrechter is onduidelijk waarop het standpunt van de gemeente, dat de huur op grond van de huurovereenkomst € 17.171,92 per maand bedraagt, is gebaseerd. In de huurovereenkomst is immers opgenomen dat de huurprijs wordt berekend op basis van de netto omzet met een minimum van € 1.000.000 exclusief BTW (zijnde € 131.000 exclusief BTW) op basis van 12 maanden. Dat maakt dat de minimaal verschuldigde huurprijs € 131.000/12 x 21% BTW per maand bedraagt, zijnde het bedrag van € 13.209,15 dat Lindeboom stelt verschuldigd te zijn.

Pas als de werkelijke omzet van het zalencentrum en de brasserie in 2015 hoger dan € 1.000.000,00 zou blijken te zijn is een hoger bedrag verschuldigd. Volgens de rechters is door de gemeente niet gesteld hoe zij de door haar gevorderde hogere huursom heeft berekend en uit niets blijkt dat tussen partijen is overeengekomen dat de huur tussentijds zou worden verhoogd of geïndexeerd.

De rechter oordeelt dat de huurprijs op € 13.209,15 per maand moet worden vastgesteld. Daarmee wordt Lindeboom in het gelijk gesteld. Voorwaarde is wel dat Lindeboom nog de financiële gegevens aanlevert.

Lindeboom moet nu binnen drie weken de vastgestelde jaaroverzichten van verkoop van spijzen, dranken en huuropbrengsten zalenverhuur over de boekjaren 2013, 2014 en 2015 overhandigen aan de gemeente Weert. Doet Lindeboom dat niet dan volgt er een dwangsom van 1000 euro per dag met een maximum van € 100.000,-.

Lees het vonnis

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:7541

21 REACTIES

 1. Nou… Als je 13,1% pakt van 131.000, kom je bijna exact op die 17.171 uit.

  Wel onlogisch. Want je berekent dan twee keer die 13,1%, en vergeet het vervolgens door 12 te delen. Maar lijkt me anders té toevallig?

 2. Overigens vreemd artikel. Eerst wordt gesteld dat Lindeboom niet 13,1% van die 1.000.000 ex btw wil betalen, maar van de werkelijk behaalde omzet. Waarna Lindeboom in het gelijk gesteld wordt en 13,1% betaalt van 1.000.000 ex btw. Huh wat?

 3. Tja die daar op het kantoor aan de singel hebben zich al vaker rijk gerekent waarna de burger de rekening kreeg gepresenteerd.

 4. Het zou mij inderdaad niet verbazen als het door de gemeente berekende bedrag als inkomsten is meegerekend en ook al is uitgegeven.

 5. Dan moet dus een ambtenaar het vastgelegde percentage hebben gebruikt om de jaarhuur te berekenen en daarna nog eens dat percentage op de jaarhuur toepassen om de huur per maand te berekenen in plaats van gewoon door 12 delen? Dan wordt het tijd dat ze wat stagiaires van een middelbare school nemen om dit soort sommetjes voor ze te maken (een adviesbureau zou natuurlijk ook kunnen).

 6. Het bovenstaande verhaal, is voor een mens met een extreem hoge intra-persoonlijke intelligentie coëfficiënt, moeilijk te begrijpen.
  Het is ADACADABRA in het kwadraat…..zoals het hele gedoe met de Poort van Limburg.
  Het wordt de hoogste tijd dat deze gemeentelijke dwaling ophoud.!!

 7. En dan hebben we het nog niet over de hoge advocaatkosten die met deze zaak gemoeid zijn. Maar, het is makkelijk geld uitgeven wat niet van je zelf is.

 8. En dan toch zijn er mensen die begrijpen dat het niet over de cijfers gaat, maar dat de verantwoordelijke die die dit (achterlijke) contract heeft opgesteld nog steeds politiek actief is.

 9. Gemeente is uitgegaan van geprognotiseerde omzet van 1,3 milj. en heeft daar 13,1% van in rekening gebracht. Die omzet is kennelijk nooit behaald.
  Het vonnis is echt niet zo moeilijk te lezen en zeker geen Abacadabra.

 10. Ben het bedrag vergeten, wat dit ons al wekelijks kost. Voeg daar dit bij. Over geinteresseerde kopers hoor ik ook niemand meer. Durf het bijna niet te zeggen, maar volgens mij is afbreken het goedkoopst.

 11. De Poort van Limburg is al jaren een molensteen om de nek. Met de kennis van nu was het complex niet gebouwd. Of in ieder geval niet inclusief zalencomplex en bedrijfsverzamelgebouw. Maar achteraf is gemakkelijk lullen. Toen de ‘oude’ Poort in 1999 dicht ging wilde heel Weert, heel Weert een nieuwe zaal. Toen die nieuwe zaal eenmaal af was zag de wereld er heel anders uit. Economische crisis, verenigingen die hun heil ergens anders hadden gezocht en bus vakanties die vanaf elders vertrokken.

  Valt de politiek hier iets te verwijten? Zeker. Er zijn tijdens de bouw en rond de financiering allerlei fouten gemaakt. Één wethouder met de Poort in zijn portefeuille werd op tijd elders burgemeester. Een tweede wethouder is afgetreden. Het zwaarste (politieke) oordeel dat er bestaat.

  Ik reken het mezelf ook aan. In eerste instantie heb ik ingestemd met de bouw. Een overgrote meerderheid in de gemeenteraad trouwens. Weert wilde een zaal. Toen het niet goed begon te gaan heb ik en anderen aan de bel getrokken. Het besluit om de zaal uiteindelijk af te bouwen en in gebruik te nemen was zeker niet meer breed gedragen maar de meerderheid regeert.

  Ik vind het terecht dat de gemeente deze rechtszaak aangegaan is. Ik denk dat men op alle manieren de schade nog zoveel mogelijk probeert te beperken. Iedere euro telt. De gemeente is het verplicht aan alle Weertenaren om alles er proberen uit te slepen. Jammer dat hier de nadruk enkel ligt op dat men in het verleden beter had moeten rekenen, wat waar is, maar niet dat men nu het beste eruit probeert te halen.

  Eigenlijk is er maar één oplossing. Als gemeente verlies nemen, de waarde van het pand afwaarderen waardoor bijvoorbeeld ook huur als platte zaal goedkoper wordt. Einddoel moet nog altijd verkoop zijn wat mij betreft.

  Tot slot. Het is opmerkelijk dat de Partij voor Weert nu in augustus uit haar winterslaap is ontwaakt maar het borden heeft weinig opgeleverd. er wordt enkel een gif-ei gelegd. Het begint standaard te worden. Wel zout om in de wonden te strooien maar geen pleister om te plakken of antibioticum om te genezen.

 12. Het is gewoon constatering van een feit, daar kunnen wij ook niks aan doen.
  U heeft het over wonden, maar sommige wonden genees je niet met een pleister en wat antibioticum. Soms moet je snijden in het “schone vlees” en dan bedoelen we het vlees van de gemeente zelf en niet dat van de burger.
  Trouwens zout ontsmet de wond waardoor deze sneller geneest.
  De burgers van Weert zijn het “gelul”[uw woord keuze] van de elite zat, net als de vaak onherstelbare fouten die genomen worden, of genomen zijn.
  Dat u constant vraagt naar oplossingen duidt er op dat u er zelf schijnbaar geen heeft.
  Dan begint u te raaskallen over winterslaap en broeden, een combinatie die niet eens kan. Ik hoop niet dat u een fipronil -ei heeft gegeten, fipronil werkt namelijk op het zenuwstelsel.

 13. Zullen we het gewoon weer over de Poort van Limburg hebben? Ik heb wel degelijk een oplossing en die benoem ik ook. Afwaarderen en verkopen. Uw oplossing heb ik nog steeds niet gelezen.

  U slaat aan bij het noemen van Uw partij en probeert met citaten uit mijn eigen tekst een punt te maken. Dat is wel heel flauw.

 14. Slechts ter info, dan weet u met wie u praat/schrijft. Ben niet langer meer sympathisant van de Partij voor Weert en heb dus besloten om niet verder te gaan in het nest dat volledig bevuild wordt door leugens, het stadhuis.

  Voor u misschien een opluchting, voor mij ook. Overigens trok u zich de kritiek van mij vaak persoonlijk aan. En dat terwijl u de enige huichelaar bent die durfde te reageren, ook al was het met leugens. U verdient wat dat betreft een compliment. De rest deed er laf het zwijgen toe. Een zondagje Weert heeft meegeholpen om te stoppen met deze missie, wat een walgelijke eigenschappen heeft dit volk. Meegeholpen dus slechts, niet bepalend.

 15. Tjee, wat een verbolgenheid. Niet enkel richting mij, de gemeente, de partij voor Weert, de stad Weert, het Weerter volk of.., richting wie of eigenlijk niet?

  Zoals altijd geen idee wat ik van Uw reactie moet maken. Enerzijds ben ik blijkbaar een huichelaar anderzijds geeft U me een compliment. U heeft eerder terecht opgemerkt dat ik geen graad in de psychologie heb, maar dit klinkt toch aardig schizofreen. Daarvoor hoef je niet gestudeerd te hebben.

  Tot slot. Ik heb mij Uw kritiek nooit persoonlijk aangetrokken.

  Als gemeenteraadslid leer je het onvermijdelijke feit te accepteren dat je het nooit voor iedereen goed kunt doen.

  Kritiek beoordeel je daarom als òf terecht en daarmee gratis advies/aansporing om iets beter te doen/te veranderen, òf het botvieren van (persoonlijke) frustraties van criticaster op alles wat maar naar politiek ruikt.

  Ik wens U evengoed een prettige en vooral stabiele voortzetting van Uw leven toe buiten de Weertse beslommeringen. Het gaat U goed en eerlijk is eerlijk, liever niet tot ziens.

 16. Ben graag volledig Jeroen. Als je zegt ergens achter te staan dan hoor je ook te zeggen wanneer je daar niet meer achter staat.

  De eigenschappen/cultuur van de Weertenaar in algemeenheid is dermate achterbaks dat ik me hier niet eens voor in wil zetten. Het volk en haar leiders zeg maar.

  Fijn dat je overigens een uitzondering maakt op de regel door eerlijk af te sluiten.

Comments are closed.