De gemeente Weert en brouwerij Lindenboom stonden deze week voor de kantonrechter vanwege een geschil over de huurprijs. Hoewel het zalencomplex niet meer in gebruik is door Lindeboom, is de afwikkeling nog niet afgerond.

Het geschil gaat over de hoogte van de huurprijs. De Gemeente Weert (verhuurder) ging uit van 13,1% van een minimumomzet van € 1.000.000,00. Lindeboom (huurder) stelt dat 13,1 % van de werkelijk behaalde omzet als uitgangspunt dient. Kantonrechter stelde Lindeboom in het gelijk.

Naar het oordeel van de kantonrechter is onduidelijk waarop het standpunt van de gemeente, dat de huur op grond van de huurovereenkomst € 17.171,92 per maand bedraagt, is gebaseerd. In de huurovereenkomst is immers opgenomen dat de huurprijs wordt berekend op basis van de netto omzet met een minimum van € 1.000.000 exclusief BTW (zijnde € 131.000 exclusief BTW) op basis van 12 maanden. Dat maakt dat de minimaal verschuldigde huurprijs € 131.000/12 x 21% BTW per maand bedraagt, zijnde het bedrag van € 13.209,15 dat Lindeboom stelt verschuldigd te zijn.

Pas als de werkelijke omzet van het zalencentrum en de brasserie in 2015 hoger dan € 1.000.000,00 zou blijken te zijn is een hoger bedrag verschuldigd. Volgens de rechters is door de gemeente niet gesteld hoe zij de door haar gevorderde hogere huursom heeft berekend en uit niets blijkt dat tussen partijen is overeengekomen dat de huur tussentijds zou worden verhoogd of geïndexeerd.

De rechter oordeelt dat de huurprijs op € 13.209,15 per maand moet worden vastgesteld. Daarmee wordt Lindeboom in het gelijk gesteld. Voorwaarde is wel dat Lindeboom nog de financiële gegevens aanlevert.

Lindeboom moet nu binnen drie weken de vastgestelde jaaroverzichten van verkoop van spijzen, dranken en huuropbrengsten zalenverhuur over de boekjaren 2013, 2014 en 2015 overhandigen aan de gemeente Weert. Doet Lindeboom dat niet dan volgt er een dwangsom van 1000 euro per dag met een maximum van € 100.000,-.

Lees het vonnis

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:7541