A2-petitie aangeboden

Het Platform A2, gezamenlijk met de samenwerkende ondernemersorganisaties LWV, MKB, VNO-NCW, EVO-fenedex, Keyport en Ondernemend Limburg, bood vanochtend de A2-petitie aan, aan de voorzitter en leden van de vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer.

Het doel van de petitie is het op kortere termijn bewerkstelligen van een oplossing voor de dagelijkse file op de A2 tussen Weert en Eindhoven. De wethouders uit de regio gingen samen met o.a. ondernemers Thijs Logistiek en Kupers naar Den Haag om de petitie persoonlijk aan te bieden.

“De A2 moet als economische slagader snel gedotterd worden”, zo zegt de voorzitter van het platform A2, wethouder Wilma van der Rijt van de gemeente Heeze-Leende. “Dat is voor de Brainportregio hard nodig maar er speelt ook het hogere, nationale belang”, zo stelt zij.

Het hogere belang is gelegen in de betekenis van de A2 als economische slagader van Nederland en als life-line van Nederlands sterkst groeiend economisch trekpaard, de Brainport-regio Eindhoven / Zuid-oost-Nederland. Brainport moet uit het reservoir van kennis en mensen in zijn omgeving kunnen blijven putten. De A2 en het parallelle O.V. zijn de belangrijkste toevoerlijnen van goederen en diensten, van leveranciers, kennispartners en werknemers. En het O.V. zit in zijn capaciteit én zijn directe expansiemogelijkheden vol, dat zegt ook de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse. De noodzaak tot investeren in de A2 tussen Weert en Eindhoven is dus groot.

Concrete stappen

Alle partners van het Platform A2 en de samenwerkende ondernemersorganisaties realiseren zich dat de weg naar een definitieve oplossing voor de A2 nog de nodige tijd zal vergen. Gezien nut en noodzaak is een korte termijnbesluit gevraagd: een besluit van de minister van IenM, horende de Tweede Kamer, tot het instellen van een verbeterde vorm van spitsstroken op de A2 tussen Weert en Eindhoven. De daarmee gemoeide kostenpost bedraagt € 80 miljoen. Het Platform A2 en haar partners zullen hier nadrukkelijk op in gaan zetten op weg naar het notaoverleg tussen Tweede Kamer en minister van 11 december a.s.

Het nieuwe kabinet heeft zich in haar regeringsverklaring vastgelegd op meer investeren in mobiliteit en infrastructuur en wil kiezen voor het nemen van maatregelen die relatief snel effect zullen hebben. De petitie van de samenwerkende ondernemersorganisaties en het Platform A2 biedt Tweede Kamer en minister nou net die mogelijkheid aan.

Het Platform A2 is actief betrokken bij de uitwerking van spitsstroken in een verbeterde vorm door toepassing van de techniek van nu én van de toekomst (smart mobility) tot zogenoemde ‘smartlanes’. Zo kan de Brainportregio in zijn slagader A2 dus weer snel lucht krijgen.

Video via Youtube (met verder uitleg over probleem en oplossing)

https://youtu.be/S98KvsrdmKo