In een internationaal onderzoek van het federaal parket naar drugshandel en productie zijn op 8 en 9 januari door de federale gerechtelijke politie van Hasselt (B) 19 huiszoekingen uitgevoerd. Gelijktijdig vond ook in o.a. Weert een doorzoeking plaats.

Dit gebeurde op verzoek van de onderzoeksrechter van Limburg. De huiszoekingen vonden plaats in Neerpelt, Lommel, Brecht, Hoogstraten, Borsbeek, Ravels, Nijlen, Baarle-Hertog, Tessenderlo, Gent, Deinze, Lubbeek, Geel, Brasschaat, Antwerpen en Deurne.

De politie heeft in België veertien verdachten aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie en inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen in vereniging. De onderzoeksrechter plaatste dertien verdachten onder aanhoudingsmandaat.

Criminele organisatie

Tegelijkertijd met de doorzoekingen in België zijn er in Nederland acht woningen en een bedrijfspand doorzocht in Casteren, Sint Willebrord, Raamsdonkveer, Roosendaal, Oudenbosch, Weert, Biest en Sprundel.

In Nederland zijn op verzoek van de Belgische onderzoeksrechter vijf aanhoudingen verricht. Deze vijf verdachten worden ook verdacht van deelname aan dezelfde criminele organisatie en inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen in vereniging.

Vuurwapens en verdovende middelen

In België werden bij de doorzoekingen enkele handvuurwapens en verboden wapens inbeslaggenomen, evenals minstens 2 voertuigen voorzien van een bergplaats, computers, telefoons en contant geld.

In Nederland werden 1,5 kilo amfetamine, een geweer met demper, hennep(stekken), computers, telefoons, documenten, 0,5 kilo springstof en contant geld inbeslaggenomen

Drugslabs

Gedurende het onderzoek zijn er in Nederland in de plaatsen Zeeland, Nispen, Waspik en Uden loodsen aangetroffen waar chemische producten werden opgeslagen om vermoedelijk amfetamine en XTC te produceren, waar deze producten vervaardigd werden of waar cocaïne werd gewassen. In de loods in Zeeland werd 52.280 liter afval aangetroffen van de productie van synthetische drugs.

In België werden o.a. te Hamont-Achel (1) en Ham (2) drie labs aangetroffen waar amfetamine werd geproduceerd. In het kader van de labs in Ham zijn drie personen aangehouden. Voor een vierde persoon, een Nederlander, is een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Voor het lab in Hamont-Achel is nog één persoon aangehouden. Andere verdachten in het dossier zouden zich tevens verschillende malen schuldig hebben gemaakt aan het dumpen van chemische stoffen in de grensstreek.

In Heist-op-den-Berg, Hoogstraten en Wuustwezel (2) werden hennepkwekerijen ontmanteld. Daarbij werden minstens 3000 volwassen cannabisplanten, meer dan 700 kleine plantjes en 15 zakken met cannabisoogst aangetroffen.

Een man is aangehouden toen in Nazareth een loods werd aangetroffen met grondstoffen en hardware voor de productie van synthetische drugs.

Cocaïnes-en cannabissmokkel

Uit het onderzoek is ook gebleken dat er verschillende malen cocaïne en cannabis met voertuigen die uitgerust waren met daartoe speciaal vervaardigde bergplaatsen, naar Malta werden gesmokkeld.

Met betrekking tot deze feiten werden in Malta vier personen aangehouden waaronder twee Belgische koeriers, Johnny H. en Carine D. Zij werden intussen veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf.

Al deze feiten zouden aan de criminele organisatie kunnen worden toegeschreven.

Infiltratieoperatie

Het vermoedelijke kopstuk van deze criminele organisatie John H., werd op 20 december 2017 op heterdaad in Scheveningen, Nederland, aangehouden bij een transactie van 50 kilo cocaïne, in het kader van een diepgaande infiltratieoperatie. Hierbij werden nog 7 andere personen aangehouden en is uiteindelijk 56 kilo cocaïne in beslag genomen.

John H. is een bij het Nederlandse Openbaar Ministerie bekende beroepscrimineel. Als hoofd van een criminele organisatie (York-bende) is hij in Nederland in 2003 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar vanwege de productie, handel en uitvoer van verdovende middelen. Hij liet zich daarbij uitsluitend leiden door de forse criminele winsten. In een ontnemingsprocedure is hij bovendien veroordeeld tot betaling van ruim 800.000 euro misdaadgeld aan de Nederlandse Staat.

Start onderzoek

Het internationale onderzoek is in 2016 gestart op basis van informatie afkomstig van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid. Het agentschap gaf aan dat er ongewone bestellingen van chemische producten werden gedaan door een firma uit Lommel.

Het legt een vermoedelijk zeer goed gestructureerde criminele organisatie bloot, die zich op internationale schaal zou bezig houden met de vele facetten van internationale drugsmokkel en productie.

Het dossier dat werd opgestart bij het parket Limburg werd vrij snel, op hun vraag, overgenomen door het federaal parket. Een magistraat van het parket van Limburg werd voor het gehele onderzoek gedelegeerd.

Nauwe samenwerking

Het doel van het onderzoek was niet alleen om de gehele criminele organisatie in beeld te brengen en zo veel mogelijk van haar leden te identificeren maar ook om zo ver mogelijk door te stoten naar de top van de organisatie.

Hiervoor is heel nauw samengewerkt met de Nederlandse gerechtelijke autoriteiten waaronder het Landelijk parket en evenals met het parket van Limburg.

Uit diverse voorafgaande dossiers van het federaal parket, waarin reeds een aantal belangrijke veroordelingen vielen, is gebleken dat de regio Limburg geconfronteerd wordt met een vrij ernstige drugproblematiek. Blijkbaar hebben verschillende criminele organisaties zich in deze regio gevestigd met het oog zich op een uitgebreide schaal schuldig te maken aan de productie en handel in verdovende middelen.

Grensstreek

Het feit dat deze regio grenst aan Nederland speelt zeker een belangrijke rol. Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat er een grote interactie is tussen beide landen in deze grenstreek.

Het reeds sinds 11 maart 2009 bestaande samenwerkingsprotocol tussen het federaal parket van België en het landelijk parket van Nederland (het FEDLAND-protocol) heeft hier eens te meer zijn nut bewezen.

Het federaal parket wenst te benadrukken dat het ontmantelen van dit soort organisaties die zich op deze schaal bezig houden met de smokkel en productie van drugs enkel en alleen mogelijk is door een ver doorgedreven internationale aanpak en een nauwe samenwerking tussen verschillende politiediensten en gerechtelijke autoriteiten over verschillende landen.

Opsporing

In dit dossier werden geavanceerde en complexe bijzondere opsporingsmethoden gebruikt. De onderzoekers werden geconfronteerd met diverse contra-strategieën, zoals het minimaal gebruik van telefoon en voertuigen, het afschermen van woningen door allerlei veiligheidsmaatregelen, het gebruik van codetaal en contra observaties.

De federale gerechtelijke politie van Hasselt heeft bijna anderhalf jaar met een 15 koppige ploeg full time aan dit onderzoek gewerkt. Er werden in totaal bijna 247.000 manuren besteed aan dit dossier.