LAKO & EP:Tummers willen naar Moesdijk

Algemeen Economie Weert Reageer 3 min. leestijd

Saelmans Bedrijfsmakelaardij heeft bij de gemeente Weert een verzoek ingediend om de electrozaken LAKO Electro World en EP:Tummers samen te vestigen aan de Roermondseweg / Moesdijk, het bedrijventerrein waar o.a. de Gamma en Praxis zijn gevestigd.

Consumentenelektronica is conform de brancheringslijst van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 2013’ echter niet toegestaan. Adviesbureau BRO heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen (voor de binnenstad) indien consumentenelektronica wordt toegestaan op dit bedrijventerrein.

De omvang van electrozaak LAKO aan het Stationsplein is relatief beperkt en de parkeergelegenheid en bereikbaarheid sluiten niet (meer) aan op de eisen van de consument. Uit onderzoek van initiatiefnemers is gebleken dat er geen alternatieven zijn in de binnenstad.

Bevindingen onderzoek

Indien LAKO electroworld verdwijnt uit Weert neemt de koopkrachtafvloeiing naar aankoopplaatsen elders toe. Dit kan een negatief effect hebben op andere winkels in Weert, omdat men meer georiënteerd is op aankoopplaatsen buiten Weert, zo staat in het onderzoek.

Positief is dat het aanbod op het bedrijventerrein wordt verrijkt met een nieuwe trekker binnen het thema ‘in/om het huis’. Het winkelgebied wordt versterkt, de reeds aanwezige bedrijven zullen hiervan profiteren. De electrobranche blijft bovendien aanwezig binnen Weeft en er ontstaat een volwaardig alternatief voor de reeds aanwezige consumentenelektronica in Eindhoven en Roermond.

Leegstand Stationsplein

De leegstand heeft echter geen onaanvaardbare effecten op de bestaande detailhandel in de binnenstad van Weert. De locatie aan het Stationsplein ligt buiten het afgebakende kernwinkelgebied. De winkel wordt bovendien overwegend doelgericht bezocht.

Er moet wel gezocht worden naar een alternatieve invulling van het pand en de overige leegstaande winkels aan het Stationsplein/Stationsstraat. In samenwerking met alle stakeholders moeten alternatieven worden onderzocht voor transformatie van het gebied. In de Visie op het Stadshart wordt dit gebied gekenmerkt als ondernemersstraat met o.a. dienstverlening, publieksgerichte bedrijvigheid, werkplekken voor zzp-ers, horeca en mogelijk sport. Het gebied vormt een belangrijke verbinding tussen station en kernwinkelgebied.

Gemeenteraad moet beslissen

Het college van B&W staat positief tegenover deze nieuwe ontwikkeling. Het is echter de gemeenteraad die het laatste woord heeft. Tijdens de raadsvergadering van 28 februari 2018 zal de gemeenteraad het onderwerp bespreken. Dan wordt de gemeenteraad gevraagd om de zogeheten kruimelgevallenregeling aan te passen zodat de verkoop van consumentenelectronica kan worden toegestaan.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie