Provincie steunt De Lichtenberg

Met een forse financiële bijdrage ondersteunt de Provincie Limburg de noodzaak om het Weertse Openluchttheater De Lichtenberg in oude glorie te herstellen. Daarmee erkent het provinciebestuur het provinciaal belang van dit historisch monument. Landgoed de Lichtenberg ontvangt voor de restauratie een provinciale bijdrage van 380.000 euro.

De Lichtenberg in Weert is cultuurhistorisch van groot belang. Naast het openluchttheater worden ook het toneelgebouw, tribune en een regiehuisje meegenomen in het herstel. Na de restauratie die in juli 2019 klaar moet zijn wordt de Lichtenberg in gebruik genomen als openluchttheater met een cultureel, maatschappelijk en zakelijke programmering.

Verantwoordelijk gedeputeerde voor monumenten Hubert Mackus: “Door de restauratie blijft de cultuurhistorische waarde van het monument behouden voor Limburgers en bezoekers aan Limburg.” Volgens de Provincie is het niet alleen de fysieke staat van het monument die de aandacht heeft, ook de maatschappelijke en cultuurhistorische waarden wegen zwaar. “Omdat het theater een toeristische, economische en maatschappelijke publieksfunctie krijgt, dragen we met plezier bij aan de restauratie. We geven De Lichtenberg een nieuwe toekomst.”

De totale kosten zijn begroot op een bedrag van ruim 1 miljoen euro.