Samenvoeging winkelpanden

Bij de gemeente Weert is onlangs een verzoek ingediend voor het verbouwen van de panden aan de Roermondseweg 30 en 32.

In het pand Roermondseweg 30 was de Kijkshop gevestigd. De Kijkshop heeft onlangs haar deuren gesloten. Door deze sluiting stijgt het aantal leegstaande winkelpanden wat niet wenselijk is volgens het college van burgemeester en wethouders. Het pand Roermondseweg 32 staat sinds de bouw (2007) leeg.

Gegadigde

Na verbouwing van beide panden zal er één grote winkelruimte ontstaan. Inmiddels is er een concrete gegadigde voor dit pand. Volgens ingewijden heeft supermarktketen Jan Linders interesse om hier een supermarkt te vestigen. Jan Linders wil dat echter nog niet bevestigen.

Aanpassing bestemmingsplan

Om te voldoen aan de hedendaagse eisen, is het wenselijk dat het bijgebouw wordt verhoogd van 3,50 naar 5,10 meter. Daar zit ook de afwijking van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zal daarom moeten worden aangepast. Het aantal toegestane vierkante meters detailhandel wordt niet vergroot. De nieuwe toegang zal komen aan de zijde van de Onzelievevrouwestraat. Deze is royaal en overzichtelijk. Tevens komen meer parkeerplaatsen beschikbaar.

Verdere plannen

De gevel aan de Roermondseweg krijgt een facelift, hetgeen een positieve invloed heeft op de uitstraling van het pand. Het parkeerterrein aan de achterzijde wordt heringericht. De garageboxen worden gesloopt en het braakliggende terrein aan de zijde van de Onzelievevrouwestraat wordt ook ingericht ten behoeve van parkeren. Tevens worden een aantal bomen geplant op het parkeerterrein.

Omwonenden

Met de bewoners van de ter plaatse aanwezige appartementen en met de direct omwonenden wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd, wanneer het plan in procedure kan worden gebracht. Hierover krijgt men dan te zijner tijd bericht.

Het college van burgemeester en wethouders reageert positief op het plan en wil haar medewerking verlenen. “Het tegemoet komen aan de wensen van de ondernemers indien passend binnen ons beleid.”, aldus het college van B&W.